Certificats de Qualitat en Joieria

Totes les joies TOUS compleixen els estàndards de certificació i garantia de metalls preciosos de primera llei. Això queda reflectit en les peces de manera física mitjançant els contrastos establerts en la normativa espanyola d’objectes fabricats amb metalls preciosos:
• Contrast d’identificació i origen: senyal realitzat als nostres tallers o proveïdors certificats i que ens identifica com a fabricants o importadors.
• Contrast de garantia: senyal realitzat mitjançant punxó per part d’un laboratori oficial o autoritzat, pertinentment facultat per a portar a terme aquesta tasca. Els laboratoris seleccionats per TOUS són laboratoris acreditats per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació i Certificació) i desenvolupen la seva tasca segons els més alts estàndards de qualitat i garantia. Els punxons amb què els laboratoris marquen les nostres peces es fabriquen exclusivament per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i els són facilitats a través del centre directiu competent del Ministerio de Industria i Energia. Les marques dels punxons de garantia són figures geomètriques, de forma diferent per l’or i la plata. Hi ha de figurar la «Llei» de l’aliatge, que es correspon amb la proporció de metall preciós pur a l’aliatge, seguida del laboratori que realitzi el contrast.
Totes les joies TOUS compleixen els estàndards de certificació i garantia de metalls preciosos de primera llei. Això queda reflectit en les peces de manera física mitjançant els contrastos establerts en la normativa espanyola d’objectes fabricats amb metalls preciosos:
• Contrast d’identificació i origen: senyal realitzat als nostres tallers o proveïdors certificats i que ens identifica com a fabricants o importadors.
• Contrast de garantia: senyal realitzat mitjançant punxó per part d’un laboratori oficial o autoritzat, pertinentment facultat per a portar a terme aquesta tasca. Els laboratoris seleccionats per TOUS són laboratoris acreditats per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació i Certificació) i desenvolupen la seva tasca segons els més alts estàndards de qualitat i garantia. Els punxons amb què els laboratoris marquen les nostres peces es fabriquen exclusivament per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i els són facilitats a través del centre directiu competent del Ministerio de Industria i Energia. Les marques dels punxons de garantia són figures geomètriques, de forma diferent per l’or i la plata. Hi ha de figurar la «Llei» de l’aliatge, que es correspon amb la proporció de metall preciós pur a l’aliatge, seguida del laboratori que realitzi el contrast.
A TOUS apostem per la sostenibilitat i pel creixement responsable. Com a part del nostre compromís pel compliment de les pràctiques sostenibles i ètiques al llarg de tota la cadena de subministrament, a TOUS som pioners en presentar la traçabilitat completa d’una joia, des de l’elaboració del reciclatge dels metalls fins que arriba a les teves mans. La col·lecció Teddy Bear Stars d’or i diamants garanteix, de manera innovadora, la traçabilitat de tots els materials que la componen i el lloc de la seva fabricació, amb documentació que ho acredita.
A TOUS apostem per la sostenibilitat i pel creixement responsable. Com a part del nostre compromís pel compliment de les pràctiques sostenibles i ètiques al llarg de tota la cadena de subministrament, a TOUS som pioners en presentar la traçabilitat completa d’una joia, des de l’elaboració del reciclatge dels metalls fins que arriba a les teves mans. La col·lecció Teddy Bear Stars d’or i diamants garanteix, de manera innovadora, la traçabilitat de tots els materials que la componen i el lloc de la seva fabricació, amb documentació que ho acredita.