Polítiques del web

Bases legals My Tous

1. CONSIDERACIONS GENERALS

2. CONDICIONS D’ACCÉS

3. REGISTRE I ACCÉS COM A MEMBRE DEL PROGRAMA “MYTOUS”

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5. CONDICIONS DEL PROGRAMA “MYTOUS”

6. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE