Polítiques del web

Termes i condicions

Termes d´ús i condicions de compra

1. INTRODUCCIÓ

2. DADES I COMPROMÍS DEL CLIENT

3. DISPONIBILITAT DEL SERVEI I DELS PRODUCTES TOUS

4. COMANDES

5. RESERVA EN LÍNIA DE PRODUCTES TOUS

6. DISCONFORMITAT DEL PRODUCTE

7. POLÍTICA DE CANVIS I/O DEVOLUCIONS

8. COMPRA COM A CONVIDAT

9. PREUS I IMPOSTOS

10. MÈTODES DE PAGAMENT

11. ALERTA DE FALSIFICACIONS

12. ATENCIÓ AL CLIENT

13. RESPONSABILITATS DE LA COMPANYIA

14. GARANTIES

15. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

16. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

El Client no ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web, per exemple, introduint-hi intencionadament virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No intentarà tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en el qual es troba allotjada aquesta pàgina ni a cap servidor, ordinador o base de dades relacionats amb la nostra pàgina web. El Client es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant.  Així mateix, en cas d’incompliment d’aquesta clàusula, el Client deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

TOUS no serà responsable de cap dany ni pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar l’ordinador, equip informàtic, dades o materials del Client a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts o, si s’escau, als quals aquesta redireccioni.

17. FORÇA MAJOR

18. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

19. PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

20. COMUNICACIONS PER ESCRIT

21. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

22. RENÚNCIA

23. ACORD COMPLET I NUL·LITAT PARCIAL

24. MODIFICACIÓ DE CONDICIONS

25. IDIOMA, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

26. PROMOCIONS