Polítiques del web

Termes i condicions

Termes d´ús i condicions de compra

1. INTRODUCCIÓ

2. DADES I COMPROMÍS DEL CLIENT

3. DISPONIBILITAT DEL SERVEI I DELS PRODUCTES TOUS

4. COMANDES

5. RESERVA EN LÍNIA DE PRODUCTES TOUS

6. DISCONFORMITAT DEL PRODUCTE

7. POLÍTICA DE CANVIS I/O DEVOLUCIONS

8. COMPRA COM A CONVIDAT

9. PREUS I IMPOSTOS

10. MÈTODES DE PAGAMENT

11. ALERTA DE FALSIFICACIONS

12. ATENCIÓ AL CLIENT

13. RESPONSABILITATS DE LA COMPANYIA

14. GARANTIES

15. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

16. FORÇA MAJOR

17. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

18. PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

19. COMUNICACIONS PER ESCRIT

20. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

21. RENÚNCIA

22. ACORD COMPLET I NUL·LITAT PARCIAL

23. MODIFICACIÓ DE CONDICIONS

24. IDIOMA, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

26. PROMOCIONS