TOUS i l'ofici de joier


En Salvador Tous Blavi ja és un jove aprenent de rellotger a Montblanc (Tarragona, Espanya).


La Rosa Oriol obre un petit taller de joieria a la rebotiga i comença a personalitzar les joies de les seves clientes, i les converteix en peces modernes i actualitzades que reflecteixen els gustos d’una nova generació.


Acord amb tallers locals al mercat nacional per gestionar reparacions i producció.


Creació d’una societat amb Gaig, el nostre taller de fabricació de joies: Gaig-TOUS, SL


Acord amb tallers locals en mercats internacionals per gestionar les reparacions que no cal enviar a la seu per reparar.


Creació d’una nova fàbrica de joies (TATO) a Espanya. 3.700 m2 per gestionar el creixement de la companyia.


Certificació de tallers externs per garantir els estàndards de qualitat.


Optimització dels tallers locals tant al mercat nacional com internacional amb l’enfocament posat en l’eficiència. Certificació i creació d’un segell d’aprovació per als tallers locals i el registre, i llançament del projecte ESCOLA TOUS DE JOIERIA I OFICIS ARTESANS.

Conveni de col·laboració entre TOUS i les escoles


EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE?

El conveni de col·laboració de formació en oficis entre TOUS i les escoles de joieria és un projecte pioner d'excel·lència en formació professional. Impulsat per TOUS, des del seu ferm compromís amb les comunitats dels països i de les ciutats on treballa, permetrà la capacitació en l'ofici de la joieria de joves estudiants provinents de les millors universitats i escoles d'artesans del món.

Mitjançant un programa global de formació professional, i amb la col·laboració amb les millors escoles d'artesania i disseny, l'escola proporcionarà als estudiants un coneixement específic de l'ofici de joier, i TOUS aportarà les característiques especifiques de la marca mitjançant un programa lectiu d'alta qualitat que uneix l'àmbit teòric i el pràctic.

Així mateix, el programa millorarà el vincle dels estudiants amb el mercat laboral, en promoure pràctiques en un ambient professional de renom i proporcionar posteriors opcions reals de contractació.

Atelier de Tous

Objectius del projecte


JOIERIA COM A BÉ CULTURAL

El conveni de col·laboració de formació en oficis entre TOUS i les escoles defensa l'artesania i, més concretament, la joieria com a bé cultural, i alhora dona a conèixer i comparteix el coneixement de la tècnica i l'excel·lència de TOUS amb la societat.

RECUPERACIÓ DE L'OFICI DE JOIER

El projecte fomenta l'artesania com a via de capacitació professional i aposta per formar, des de l'excel·lència, les properes generacions de joiers, recuperant un ofici històric i potenciant el savoir-faire.

APOSTA PEL TALENT

El conveni de col·laboració de formació en oficis entre TOUS i les escoles certifica l'aposta de TOUS pel talent mitjançant un enfocament vinculat al desenvolupament professional i a la innovació.

Trabajo en el taller de Tous

Funcionament del conveni

1

ACORDS AMB ESCOLES COL·LABORADORES

S'establiran acords de col·laboració de llarga durada amb les millors escoles d'artesania i joieria, tant en l’àmbit nacional com internacional.

2

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Cadascuna de les escoles col·laboradores presentarà a TOUS la candidatura de dos dels seus millors estudiants per optar a participar al programa.

3

SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

Un comitè de selecció designat deliberarà sobre les candidatures i seleccionarà els participants del projecte en els diferents tallers.

4

INICI DE LA FORMACIÓ

Un cop escollits els participants i d'acord amb la formació professional s'iniciaran els períodes de formació en els diferents tallers de TOUS.

Formació Professional en Entorns Laborals

El conveni de col·laboració de formació en oficis entre TOUS i les escoles es basa en la formació professional en Entorns Laborals, modalitat d'aprenentatge dins de la formació professional, que consisteix a combinar els processos d'ensenyament i d'aprenentatge en l'empresa i que es caracteritza per realitzar-se en règim d'alternança entre el centre educatiu i l'empresa.

La Formació Professional en Entorns Laborals combina la formació teòrica i la pràctica, i permet als alumnes adquirir una sòlida experiència professional que amplia i millora la seva especialització abans d’incorporar-se definitivament al mercat laboral. Per certificar l'acord, els alumnes, l'empresa i el centre formatiu signaran un contracte de formació i aprenentatge a l'inici del curs.

FAQ's

En què consisteix l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans?

L’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans és un projecte pioner d’excel·lència en formació professional que aposta per l’artesania i la restauració com a vies de capacitació professionals. Impulsat per TOUS, des del seu ferm compromís amb les comunitats dels països i de les ciutats on treballa, permetrà l’aprenentatge de l’ofici de la joieria de joves estudiants provinents de les millors universitats i escoles d’artesans del món oferint pràctiques als seus centres o tallers externs.

Quants estudiants han passat per la primera promoció de l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans?

Un total de 19 estudiants provinents de set centres formatius d’Espanya i Mèxic han format part de la primera promoció de l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans.

Com puc formar part de l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans?

El primer requisit per formar part de l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans és estar cursant estudis relacionats amb la joieria a un dels centres formatius amb els quals TOUS i els seus tallers tenen conveni.
Els participants han de representar els valors corporatius de TOUS (passió pel client, creativitat, compromís, treball en equip i globalitat), sempre des d’una perspectiva lligada a la sostenibilitat. Els estudiants han de percebre TOUS com una marca referent en «employer branding».

On es troba l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans?

L’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans exerceix l’aprenentatge de l’ofici de la joieria a la seva central a Manresa o bé als seus tallers externs segons estableixi el conveni de formació.

Com es realitza la selecció dels estudiants?

La selecció de les candidatures es realitza en funció de l’excel·lència acadèmica i les aptituds dels estudiants.

Com avalua l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans als seus alumnes?

En finalitzar l’estada a l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans, els tutors i alumnes duran a terme una avaluació per tal de garantir el bon funcionament formatiu. Els aspirants accepten prèviament un acord de compromís per poder assumir la transmissió dels coneixements de cada tècnica.

Quina durada tenen les pràctiques a l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans?

La durada s’adjudicarà segons les necessitats del curs de cada centre formatiu i imposicions educatives depenent de cada país i/o comunitat autònoma. En la primera edició de l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans cada estudiant ha fet una mitjana de 171 hores.

A quins països té presència l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans?

De moment, l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans té conveni amb escoles d’Espanya, Portugal i Mèxic. La iniciativa, que anirà creixent i implementant-se progressivament, pretén connectar amb les diferents comunitats dels més de 50 països en les quals TOUS té presència.

A QUINES CIUTATS D’ESPANYA, PORTUGAL I MÈXIC TÉ CONVENI L’ESCOLA TOUS DE JOIERIA I OFICIS ARTESANS?

En una primera etapa, la marca de joieria, de manera directa o a través de tallers locals, ha tancat acords de col·laboració amb centres de formació de Madrid, Andalusia (Còrdova), Illes Canàries (La Palma), Galícia (Vigo), Catalunya (Vilafranca del Penedès i Barcelona), Gondomar (Porto, Portugal) y Ciutat de Mèxic (Méxic – 2 centres).

Amb quines escoles té conveni l’Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans?

Els centres formatius que han tancat acords de col·laboració amb TOUS i els seus tallers externs en aquesta primera promoció són la Escuela de Arte Manolo Blahnik de La Palma, la Escuela Técnica de Joyería Atlántico de Vigo, l’Escola Municipal d’Art Arsenal de Vilafranca del Penedès, el JORGC (Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya) de Barcelona, el IES Barajas de Madrid, la Escuela de Joyería de Còrdova, i la Prezzi Escuela de Joyería de Ciutat de Mèxic i la Escuela de Artesanías (INBA - Instituto Nacional de Bellas Artes) de Ciutat de Méxic y la Escuela CINDOR de Portugal.