Zasady strony internetowej

Ogólna Polityka Prywatności

1. WSTĘP

2. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI

3. ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

5. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

6. WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ HANDLOWYCH.

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I TWORZENIE PROFILI

8. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

9. Egzekwowanie praw i zgłaszanie zażaleń do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

10. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH

11. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

13. KONTAKT Z TOUS