Zasady strony internetowej

Ogólna Polityka Prywatności

Pobrać Ogólna Polityka Prywatności

1. WSTĘP

2. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI

3. ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

5. Źródło danych

TOUS będzie przetwarzać wyłącznie dane osobowe, które ujawnili nam Państwo dobrowolnie lub które przekazali nam Państwo za pośrednictwem stron trzecich zarządzających bramkami płatniczymi lub zaangażowanych w proces zakupu (np. rynki zbytu).

6. Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych

7. WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ HANDLOWYCH.

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I TWORZENIE PROFILI

9. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

10. Egzekwowanie praw i zgłaszanie zażaleń do organu kontrolnego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

11. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH

12. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

14. KONTAKT Z TOUS