Zasady strony internetowej

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

WAŻNE

1. WPROWADZENIE

2. DANE I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

3. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW TOUS

4. ZAMÓWIENIA

6. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

7. ZAKUP W CHARAKTERZE GOŚCIA

8. CENY I PODATK

9. METODY PŁATNOŚCI

10. OSTRZEŻENIE O FAŁSZERSTWIE

11. OBSŁUGA KLIENTA

12. OBOWIĄZKI SPÓŁKI

13. GWARANCJE

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

15. SIŁA WYŻSZA

16. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

17. PISEMNA KOMUNIKACJA

18. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

19. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

20. CAŁOŚĆ UMOWY I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

21. ZMIANY WARUNKÓW

22. PROMOCJE