Zásady pre webové stránky

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

1. ÚVOD

2. ROZSAH UPLATNENIA ZÁSAD

3. ZÁVÄZOK K SÚKROMIU

4. ÚČELY SPRACOVANIA

5. LEGITIMÁCIA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

6. ODOSLANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ.

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODNUTIA A TVORBA PROFILOV

8. TRVANIE OBDOBIA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

9. VÝKON PRÁV A REKLAMÁCIÍ S AEPD (ŠPANIELSKA AGENTÚRA PRE OCHRANU ÚDAJOV)

10. DÔVERNOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRI SPRACOVÁVANÍ ÚDAJOV

11. SOCIÁLNE SIETE

12. MEDZINÁRODNÉ PREVODY

13. KONTAKT SO SPOLOČNOSŤOU TOUS