Zásady pre webové stránky

PODMIENKY POUŽÍVANIA A PODMIENKY PREDAJA

PODMIENKY POUŽÍVANIA A PODMIENKY PREDAJA

ÚVOD

ÚDAJE A ZÁVÄZOK KLIENTA

DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB A PRODUKTOV SPOLOČNOSTI TOUS

OBJEDNÁVKY

NEVYHOVUJÚCI PRODUKT

ZÁSADY VÝMENY A/ALEBO VRÁTENIA

CENY A DAŇ

SPÔSOBY PLATBY

POZOR NA FALZIFIKÁTY

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

ZÁRUKY

ZODPOVEDNOSŤ A VÝNIMKA PREBERANIA ZODPOVEDNOSTI

VYŠŠIA MOC

PRIEMYSELNÉ A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA

PRIRADENIE PRÁV A POVINNOSTÍ

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

CELÁ ZMLUVA A ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

ÚPRAVA PODMIENOK

JAZYK, PRÍSLUŠNÁ LEGISLATÍVA A JURISDIKCIA

PROPAGÁCIE