PERLY

Perly jsou drahé kameny organického původu. Rozlišujeme mezi přírodními a uměle pěstovanými perlami, podle toho, zda byl do jejich tvorby zapojen člověk či nikoliv. Typický perleťový lesk je způsoben překrývajícími se vrstvičkami aragonitu a konchiolinu v blízkosti povrchu perly. Toto uspořádání také způsobuje interferenci světla a výsledné duhové barvy, tzv. orient, které lze pozorovat na povrchu perel. Perly jsou známé již od dob starověkého Říma, a to díky tomu, že je není třeba leštit ani brousit, aby vynikla jejich krása.
Přírodní perly
Přírodní perly se tvoří v těle měkkýše jako obranná reakce na vniknutí cizího tělesa. Jsou neprůsvitné a mohou se vyskytovat v nesčetných tvarech a barvách. Jedná se o křehký materiál, neboť jeho struktura je tvořena organickým materiálem a vodou. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby nepřišly do kontaktu s přílišným suchem, parfémy, potem nebo jinými perlami. Měly by se nosit také spíš příležitostně a měly by se dobře provětrat.
Uměle vypěstované perly
V současné době je většina prodávaných perel uměle vypěstovaná, protože nadměrný lov v přírodních řečištích téměř způsobil vyčerpání přírodních zásob. Všechny perly, které v TOUS používáme, jsou uměle vypěstované. Vytvářejí je měkkýši způsobem, který je téměř totožný s přírodním. Jediný rozdíl je v tom, že u uměle vypěstovaných perel musí člověk manuálně vpravit umělé jádro do měkkýše, který ho pak sám obalí perleťovinou. Hodnota uměle vypěstovaných perel závisí na ukazatelích kvality, jako je lesk, stav povrchu, tvar, barva anebo velikost. Podle typu a místa původu perly dělíme do následujících kategorií:

PERLY PĚSTOVANÉ VE SLANÉ VODĚ

Mořské perly mají svůj původ v Japonsku, kde Japonci zavedli svůj kulturní systém do Mikronésie, na Palauských ostrovech, kdy byly pod jejich protektorátem, v období mezi dvěma světovými válkami. Mořské perly se tvoří v několika druzích mořských mlžů nebo perlorodek. Obecně platí, že ústřice slané může produkovat pouze jednu nebo dvě perly na lasturu. Každá ústřice je během svého životního cyklu na farmě vyživována a pravidelně čištěna, aby byla zajištěna její dobrá zdravotní kondice. V současnosti najdeme pěstitelské farmy v jižních mořích, v oblasti, která sahá od Austrálie po Indický oceán, atoly ve Francouzské Polynésii, Austrálii, Indonésii, Japonsku a Mexickém zálivu.

1. Australské neboli jihomořské perly

Mají většinou průměr 10 až 20 milimetrů a pěstují se ve velkém měkkýši s latinským názvem Pinctada maxima. Vypěstování perly v tomto případě trvá zhruba 3 roky.
VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Známé jako „královny perel“ díky své velké velikosti a nesrovnatelné kráse. Mají širokou škálu tvarů, ale obvykle jsou poměrně zaoblené. Velmi cenné jsou také barokní perly.

PŮVOD

Severní Austrálie, oblast Filipín, Indonésie.

Zobrazit více Zobrazit méně

2. Perla Mabe

Pěstované perly polokulovitého tvaru, které vyrůstají na vnitřní straně schránky, nikoli uvnitř těla měkkýše. Mají většinou průměr 10–17 mm.
VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Když je polokulovitá perla potažena perletí, rozřízne se, vyjme se jádro, vyplní se otvor a zapracuje se perleťový základ.

PŮVOD

Japonsko, Indonésie, Austrálie.

Zobrazit více Zobrazit méně

Uměle vypěstované sladkovodní perly

Perly pěstované na perlových farmách, které lze nalézt v řekách, zátokách a jezerech po celém světě. Jejich pěstování ve schránkách sladkovodních měkkýšů je stejně snadné, jako u perel pěstovaných ve slané vodě.
VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Japonci začali experimentovat se sladkovodními mušlemi a došli k závěru, že k zahájení kultivačního procesu není nutné vkládat jádra, ale pouze malé kousky pláště.

PŮVOD

Čína, Japonsko, USA

Zobrazit více Zobrazit méně

1. Kulaté

Uměle vypěstované sladkovodní perly bez umělého jádra uvnitř; jsou symetrické a kutálejí se rovně. Obecně se jedná o nejvíce ceněný druh perel. Značka TOUS nejčastěji použivá velikosti 4–9 mm.

2. Půlkulaté:

Uměle vypěstované sladkovodní perly bez umělého jádra uvnitř. Mají zaoblený tvar, ale nedosahují zcela kulovitého tvaru. Velikosti jsou podobné jako u kulatých perel.

3. Knoflíkové

Uměle vypěstované sladkovodní perly bez umělého jádra uvnitř; symetrické, ale v určité oblasti zploštělé. Ve společnosti TOUS se běžně používají na náramky a náhrdelníky. Existuje celá řada velikostí od 4 do 10 mm.

4. Mincovní

Uměle vypěstované sladkovodní perly s umělým jádrem uvnitř. Plochý tvar je dán tvarem samotného umělého jádra, které se vkládá do měkkýše. Průměrná velikost je obvykle 10–12 mm, ale v TOUS máme kolekce, kde mohou dosahovat 16–17 mm. Mohou se vyskytnout nepravidelnosti tvaru nebo povrchu.

5. Tyčinkové

Uměle vypěstované sladkovodní perly bez umělého jádra uvnitř. Charakteristického podlouhlého tvaru je dosaženo tvarem látky, která je vložena, aby stimulovala vylučování perleti měkkýšem. Doba pěstování je 1–2 roky. Velikost je různá: 12–22 mm.

6. Zrnko rýže

Kultivovaná sladkovodní perla bez jádra uvnitř. Jeho velikost, jen několik milimetrů, s protáhlým a nepravidelným tvarem, připomíná semeno a odtud také jeho název.

7. Baroko

Sladkovodní kultivovaná perla s jádrem uvnitř nebo bez něj. Jeho tvar, nepravidelný a asymetrický, může záviset na několika faktorech, jako je počasí nebo kvalita vody, kde měkkýš žije. Doba kultivace 2 roky.

SYMBOLIKA

NEVINNOST: Díky svému jemnému vzhledu byly perly tradičně spojovány s čistotou a nevinností. Nosí se často jako talisman na ochranu proti zlu a pro štěstí.

Díky svému jemnému vzhledu byly tradičně spojovány s čistotou a nevinností.