TOUS i handel biżuterią


Salvador Tous Blavi jest już młodym stażystą zegarmistrzowskim w Montblanc (Tarragona, Hiszpania).


Rosa Oriol otwiera warsztat jubilerski na zapleczu i zaczyna przyjmować niestandardowe zamówienia. W rezultacie przekształca biżuterię klientów w nowoczesne, aktualne elementy, które odzwierciedlają gusta nowego pokolenia.


Porozumienie z lokalnymi warsztatami na rynku krajowym w zakresie napraw i produkcji.


Współpraca z Gaig, naszym warsztatem jubilerskim: Gaig – TOUS S.L.


Porozumienie z lokalnymi warsztatami na rynkach międzynarodowych w zakresie napraw, aby wyeliminować konieczność wysyłania produktów do centrali w celu naprawy.


Utworzenie nowej fabryki biżuterii – TATO – w Hiszpanii, 3700 m2, w celu sprostania wyzwaniom związanym z rozwojem firmy.


Certyfikacja zewnętrznych warsztatów w celu zagwarantowania standardów jakości.


Optymalizacja lokalnych warsztatów, zarówno w kraju, jak i za granicą, z naciskiem na efektywność. Certyfikacja i stworzenie pieczęci aprobaty dla lokalnych warsztatów oraz rejestracja i uruchomienie „ESCUELA TOUS DE JOYERÍA Y OFICIOS ARTESANOS” [SZKOŁA BIŻUTERII I RZEMIOSŁA TOUS].

Umowa o współpracy pomiędzy TOUS a szkołami


CO OBEJMUJE PROJEKT?

Umowa o współpracy w zakresie edukacji handlowej między TOUS a szkołami jubilerskimi jest przełomowym projektem, którego celem jest zapewnienie doskonałości w kształceniu zawodowym. Wyrażając zdecydowane zaangażowanie TOUS na rzecz społeczności w krajach i miastach, w których firma działa, projekt ten oferuje młodym studentom możliwość studiowania handlu biżuterią na wiodących uniwersytetach i uczelniach rzemieślniczych na świecie.

Dzięki ogólnoświatowemu programowi rozwoju zawodowego i współpracy z najlepszymi szkołami rzemieślniczymi i projektowymi, studenci otrzymują specjalne wykształcenie w zakresie tworzenia biżuterii, a TOUS wnosi ekskluzywny wkład marki poprzez wysokiej jakości program kursu, którego charakter jest zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Ponadto program wzmocni więź między studentami a rynkiem pracy, zachęcając do odbywania staży w ugruntowanym środowisku zawodowym i zapewniając przyszłe możliwości rekrutacyjne.

Atelier de Tous

Cele projektu


BIŻUTERIA JAKO DOBRO KULTUROWE

Umowa o współpracy zawodowej pomiędzy TOUS a szkołami chroni rzemiosło, a w szczególności biżuterię, jako dobro kulturowe. Umożliwi również promocję i dzielenie się wiedzą techniczną i jakością marki TOUS w szerszym zakresie ze społeczeństwem.

ODRODZENIE HANDLU BIŻUTERIĄ

Projekt będzie promować rzemiosło jako drogę do profesjonalnego szkolenia i wyraża nasze zobowiązanie do kształcenia następnego pokolenia twórców biżuterii par excellence, ożywiając to starożytne rzemiosło i poszerzając wiedzę na jego temat.

INWESTYCJA W TALENT

Umowa o współpracy w zakresie szkolenia w obszarze rzemiosła między TOUS a szkołami potwierdza zaangażowanie TOUS w promowanie talentów poprzez koncentrację na powiązaniu między rozwojem zawodowym a innowacjami.

Trabajo en el taller de Tous

Jak działa umowa

1

UMOWY O WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

Zostaną zawarte długoterminowe umowy o współpracy z najlepszymi szkołami rzemiosła i biżuterii, zarówno w kraju, jak i za granicą.

2

PREZENTACJA KANDYDATÓW

Każda współpracująca szkoła zgłosi dwóch najlepszych uczniów jako kandydatów do udziału w programie TOUS.

3

WYBÓR UCZESTNIKÓW

Specjalnie powołana komisja selekcyjna rozważy kandydatów i wybierze uczestników różnych warsztatów w ramach projektu.

4

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

Po wybraniu uczestników, zgodnie z programem szkolenia zawodowego, w obrębie różnych warsztatów TOUS rozpoczną się okresy szkoleniowe.

Szkolenie zawodowe w środowisku pracy

Umowa o współpracy w zakresie szkolenia rzemieślniczego pomiędzy TOUS a szkołami opiera się na szkoleniu zawodowym w środowisku pracy jako metodzie nauki w trakcie rozwoju zawodowego. Łączy ona procesy nauczania z badaniem samego biznesu, a zajęcia odbywają się na przemian między ośrodkiem edukacyjnym a firmą.

Szkolenie w środowisku pracy łączy szkolenie teoretyczne i praktykę, umożliwiając studentom zdobycie solidnego doświadczenia zawodowego, które poszerzy i poprawi ich specjalizację, zanim ostatecznie wejdą na rynek pracy. Aby zatwierdzić umowę, firma i instytucja szkoleniowa podpiszą umowę o szkoleniu na początku kursu.

FAQ's

Na czym polega Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS?

Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS to pionierski projekt doskonałości szkolenia zawodowego, który wspiera rzemiosło i renowację jako ścieżki edukacji zawodowej. Program jest promowany przez TOUS w ramach zdecydowanego zaangażowania firmy na rzecz społeczności w krajach i miastach, w których działa. Zapewnia on studentom z wiodących światowych uniwersytetów i szkół rzemieślniczych możliwość poznania handlu biżuterią, oferując praktyczne szkolenia w placówkach uczelni lub w zewnętrznych studiach.

Ilu uczniów było w pierwszej klasie Szkoły Biżuterii i Rzemiosła TOUS?

W sumie 19 uczniów z siedmiu ośrodków szkoleniowych w Hiszpanii i Meksyku tworzyło pierwszą klasę Szkoły Biżuterii i Rzemiosła TOUS.

Jak mogę dołączyć do Szkoły Biżuterii i Rzemiosła TOUS?

Pierwszym warunkiem uczestnictwa w Szkole Biżuterii i Rzemiosła TOUS jest odbycie kursu jubilerskiego w jednym z ośrodków szkoleniowych, z którymi TOUS i warsztaty firmy mają podpisaną umowę.
Od studentów oczekuje się, że będą reprezentować wartości korporacyjne TOUS (pasja do klientów, kreatywność, zaangażowanie, praca zespołowa i globalny zasięg) z perspektywy ściśle związanej ze zrównoważonym rozwojem. Studenci muszą postrzegać TOUS jako wiodącą firmę w budowaniu marki pracodawcy.

Gdzie znajduje się Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS?

Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS oferuje praktykę w branży jubilerskiej w swojej siedzibie w Manresie lub w zewnętrznych warsztatach, zgodnie z umową szkoleniową.

Jak dobierani są studenci?

Wybór kandydatów będzie oparty na ich dotychczasowych osiągnięciach akademickich i wynikach.

Jak Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS ocenia swoich uczniów?

Pod koniec pobytu w Szkole Biżuterii i Rzemiosła TOUS wykładowcy i studenci przeprowadzą ocenę, aby zapewnić sprawne działanie kursu szkoleniowego. Kandydaci wcześniej podpisują zobowiązanie do przyswojenia wiedzy o każdej technice.

Jak długo trwa szkolenie w Szkole Biżuterii i Rzemiosła TOUS?

Czas trwania zostanie ustalony na podstawie potrzeb kursu w każdym ośrodku szkoleniowym i rozporządzeń władz oświatowych każdego kraju i/lub regionu. W pierwszej edycji Szkoły Biżuterii i Rzemiosła TOUS każdy uczeń szkolił się średnio przez 171 godzin.

W jakich krajach obecna jest Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS?

Na chwilę obecną Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS ma umowy ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Meksyku. Inicjatywa będzie się stopniowo rozwijać i będzie szerzej wdrażana, a jej celem jest zacieśnienie więzi z lokalnymi społecznościami w ponad 50 krajach, w których działa TOUS.

Z JAKIMI HISZPAŃSKIMI, PORTUGALSKIMI I MEKSYKAŃSKIMI MIASTAMI SZKOŁA BIŻUTERII I RZEMIOSŁA TOUS MA UMOWĘ?

Na początkowym etapie marka biżuterii, bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnych warsztatów, osiągnęła porozumienia o współpracy z ośrodkami szkoleniowymi w Madrycie, Andaluzji (Kordoba), na Wyspach Kanaryjskich (La Palma), w Galicji (Vigo), Katalonii (Vilafranca del Penedès i Barcelona), Gondomar (Porto, Portugalia) i Mieście Meksyk (2 centra).

Z jakimi szkołami ma umowę Szkoła Biżuterii i Rzemiosła TOUS?

Ośrodki szkoleniowe, które podpisały umowy o współpracy z TOUS i zewnętrznymi warsztatami marki w pierwszej edycji to Escuela de Arte Manolo Blahnik na La Palmie, Escuela Técnica de Joyería Atlántico w Vigo, Escola Municipal d'Art Arsenal w Vilafranca del Penedès, JORGC (Col•legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya) w Barcelonie, IES Barajas w Madrycie, Escuela de Joyería w Kordobie, CINDOR Portugal School, Escuela de Artesanías (INBA − Instituto Nacional de Bellas Artes) w Meksyku i Prezzi Escuela de Joyería w Meksyku.