List od prezesa

Drodzy przyjaciele i współpracownicy,

Mam przyjemność opowiedzenia o głównych kamieniach milowych osiągniętych w ostatnim czasie przez firmę. Jest to doskonała okazja do refleksji zarówno nad doświadczeniem, jakie zdobyliśmy na przestrzeni lat, jak i nad tym, co nadejdzie.

TOUS jest stuletnią marką. Niewiele firm dociera do tego miejsca, a sukces naszego przedsiębiorstwa jest wynikiem jasnej wizji, która wyznaczała naszą drogę do celu: bycia najbardziej pożądaną na świecie i odnoszącą sukcesy marką atrakcyjnej cenowo luksusowej biżuterii, zaangażowaną w generowanie wartości dodanej dla klientów, partnerów i całego społeczeństwa. Wiele lat temu nasi rodzice mieli innowacyjną wizję – pomysł, który pozwolił nam stworzyć nowy język, który zrewolucjonizował branżę biżuterii i który nadal zapewnia możliwości nowym pokoleniom profesjonalistów w dziedzinie rzemiosła i projektowania w duchu przedsiębiorczości, otwartości i globalizacji. Nasze cele na przyszłość są ambitne. Nie tracimy jednak z oczu wyznawanych wartości: doświadczenia rodziny rzemieślników zajmujących się handlem biżuterią, którzy rozpoczęli działalność w 1920 roku, oraz naszej niezachwianej wiary w doskonałość i innowacyjność, będących głównymi siłami napędowymi naszego biznesu. Dzisiejsze konkurencyjne środowisko zmusza nas do jeszcze lepszego wykonywania tego, co już potrafimy oraz do tworzenia doskonałych i trwałych relacji z klientami dzięki naszej pracy.

W tym celu nadal będziemy pracować nad stworzeniem modelu, który konsekwentnie dostosowuje się do nowych trendów konsumenckich w oparciu o nasze pragnienie bycia bardziej skutecznymi we wszystkich aspektach naszej działalności. Podobnie, biorąc pod uwagę ważną ekspansję naszej działalności online, będziemy nadal angażować się w strategię omnichannel, stanowiącą trend, który zamierzamy nadal badać i promować.

Sprostamy wszystkim tym wyzwaniom, podkreślając nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, promując zarówno zrównoważony rozwój w wykorzystaniu materiałów, jak i w naszych procesach, a także wspierając i troszcząc się o społeczności, w których działamy. Wartość naszej biżuterii i produktów wykracza poza to, co namacalne, i na tym polega sukces naszego projektu.

Alba Tous
Przewodnicząca TOUS

Alba Tous Colgante de oso de Tous con piedras multicolor