Spoločnosť TOUS a šperkárstvo


Salvador Tous Blavi je už mladým hodinárskym učňom v obci Montblanc (Tarragona, Španielsko).


Rosa Oriol si otvorila šperkársku dielňu v zadnej miestnosti a začala prijímať objednávky. Výsledkom bola premena zákazníckych šperkov na moderné a trendové kúsky, ktoré odrážali vkus novej generácie.


Dohoda s miestnymi dielňami na domácom trhu o poskytovaní opráv a výroby.


Partnerstvo s našou šperkárskou dielňou Gaig: Gaig- TOUS S.L.


Dohoda s miestnymi dielňami na medzinárodných trhoch o poskytovaní opráv, ktoré nie je nutné zasielať späť na ústredie.


Vytvorenie nového šperkárskeho závodu (TATO) v Španielsku. Priestory s rozlohou 3 700 m2 v súlade s rastom spoločnosti.


Osvedčenie externých dielní na zaručenie kvalitatívnych noriem.


Optimalizácia domácich aj zahraničných miestnych dielní so zameraním na efektivitu. Osvedčenie a vytvorenie schvaľovacieho procesu pre miestne dielne a registrácia a začiatok činnosti školy „ESCUELA TOUS DE JOYERÍA Y OFICIOS ARTESANOS“ [ŠKOLA ŠPERKÁRSTVA A REMESIEL TOUS].

Dohoda o spolupráci medzi spoločnosťou TOUS a školami.


ČO TENTO PROJEKT ZNAMENÁ?

Dohoda o spolupráci na odbornom vzdelávaní medzi spoločnosťou TOUS a šperkárskymi školami je prelomovým projektom zameraným na zaistenie kvality odbornej prípravy. Za týmto projektom stojí neochvejný záväzok spoločnosti TOUS voči krajinám a mestám, v ktorých pôsobí, a mladým študentom ponúka možnosť študovať šperkárske remeslo na najprestížnejších remeselných univerzitách a školách po celom svete.

Študentom sa prostredníctvom celosvetového programu rozvoja a spoluprácou s tými najlepšími remeselnými a dizajnérskymi školami ponúka konkrétna odborná príprava v šperkárstve, pričom spoločnosť TOUS poskytuje výhradné charakteristiky značky vďaka kvalitnému študijnému programu, ktorý je teoretický i praktický.

Tento program okrem toho posilní puto medzi študentmi a pracovným trhom a bude podporovať stáže v overenom pracovnom prostredí, ako aj poskytovať príležitosti na nábor do budúcna.

Atelier de Tous

Ciele projektu


ŠPERKÁRSTVO AKO SÚČASŤ KULTÚRY

Dohoda o spolupráci na odbornom vzdelávaní medzi spoločnosťou TOUS a školami pomôže rozširovať povedomie o remeslách, a to konkrétne o šperkárstve ako súčasti kultúry. Takisto bude propagovať a rozširovať technické znalosti a kvalitu značky TOUS medzi širšou verejnosťou.

OBRODENIE ŠPERKÁRSTVA

Tento projekt bude propagovať remeslo ako cestu k odbornej príprave a zaviažeme sa v ňom k vzdelávaniu tých najkvalitnejších šperkárov novej generácie, čím obrodíme toto prastaré remeslo a obohatíme jeho know-how.

INVESTÍCIE DO TALENTU

Dohoda o spolupráci na odbornom vzdelávaní medzi spoločnosťou TOUS a školami potvrdzuje záväzok spoločnosti TOUS podporovať talent a zameriavať sa na vzťah medzi odborným rozvojom a inováciami.

Trabajo en el taller de Tous

Ako táto dohoda funguje

1

DOHODY O SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI

Dlhodobé dohody o spolupráci sa uzatvoria s najlepšími domácimi aj zahraničnými remeselnými a šperkárskymi školami.

2

PREDSTAVENIE UCHÁDZAČOV

Každá spolupracujúca škola predstaví svojich dvoch najlepších študentov ako uchádzačov o účasť na tomto programe spoločnosti TOUS.

3

VÝBER UCHÁDZAČOV

Osobitne vymenovaná výberová komisia zváži uchádzačov a vyberie účastníkov rôznych dielní, ktoré sú súčasťou projektu.

4

ZAČIATOK ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Po výbere účastníkov sa začne odborná príprava v rôznych dielňach TOUS podľa programu tejto prípravy.

Odborná príprava v pracovnom prostredí

Dohoda o spolupráci na odbornom vzdelávaní medzi spoločnosťou TOUS a školami sa zakladá na odbornej príprave v pracovnom prostredí ako spôsobe vzdelávania počas odborného rozvoja. Spája učiteľské postupy so štúdiom samotného odvetvia a vykonáva ju striedavo vzdelávacie centrum a spoločnosť.

Odborná príprava v pracovnom prostredí v sebe spája teóriu aj prax, čo študentom umožní získať riadne pracovné skúsenosti, ktoré im rozšíria a zlepšia špecializáciu pred konečným vstupom na pracovný trh. Spoločnosť a vzdelávacia inštitúcia spolu na potvrdenie dohody podpíšu na začiatku kurzu dohodu o odbornej príprave a vzdelávaní.

FAQ's

O čom je škola šperkárstva a remesiel TOUS?

Škola šperkárstva a remesiel TOUS je prelomový projekt kvalitnej odbornej prípravy so zameraním na remeslá a reštaurovanie ako možné cesty profesionálneho vzdelávania. Ponúka ju spoločnosť TOUS, pričom sa zakladá na jej neochvejnom záväzku spoločnosti voči komunitám v krajinách a mestách, v ktorých pôsobí. Študentom ponúka možnosť študovať šperkárske remeslo na najprestížnejších remeselných univerzitách a školách po celom svete a dozvedieť sa o ňom viac vďaka praxi v centrách alebo externých štúdiách spoločnosti.

Koľko študentov bolo v prvej triede Školy šperkárstva a remesiel TOUS?

Prvú triedu Školy šperkárstva a remesiel TOUS tvorilo spolu 19 študentov zo siedmich centier odbornej prípravy v Španielsku a Mexiku.

Ako sa môžem zapísať do Školy šperkárstva a remesiel TOUS?

Prvým predpokladom štúdia na Škole šperkárstva a remesiel TOUS je študovať v odbore súvisiacom so šperkárstvom v jednom zo vzdelávacích centier, s ktorými má spoločnosť TOUS a jej dielne uzavretú dohodu.
Od študentov sa očakáva, že budú stelesňovať firemné hodnoty spoločnosti TOUS (zápal pre zákazníkov, tvorivosť, integritu, tímovú prácu a celosvetovú pôsobnosť) v tesnom prepojení s udržateľnosťou. Študenti musia na spoločnosť TOUS nahliadať ako na lídra v zamestnávateľských značkách.

Kde sa nachádza Škola šperkárstva a remesiel TOUS?

Škola šperkárstva a remesiel TOUS vykonáva svoje učňovské vzdelávanie v oblasti šperkárstva vo svojom ústredí v španielskej Manrese alebo vo svojich externých dielňach podľa toho, ako je určené v každej dohode o odbornom vzdelávaní.

Ako prebieha výber študentov?

Výber uchádzačov sa zakladá na ich predchádzajúcich študijných výsledkoch a úspechoch.

Ako hodnotí Škola šperkárstva a remesiel TOUS svojich študentov?

Učitelia a študenti vykonajú na konci svojho pobytu v Škole šperkárstva a remesiel TOUS hodnotenie, aby sa zaistila hladká prevádzka vzdelávacieho kurzu. Uchádzači musia predtým podpísať záväzok, že budú zodpovedať za prenos znalostí o každej technike.

Ako dlho trvá vzdelávací kurz v Škole šperkárstva a remesiel TOUS?

Trvanie sa určí na základe potrieb kurzu v každom vzdelávacom centre a požiadaviek vzdelávacích úradov v každom štáte a/alebo kraji. Priemer na študenta v prvej podobe Školy šperkárstva a remesiel TOUS bol 171 hodín.

V ktorých krajinách pôsobí Škola šperkárstva a remesiel TOUS?

Škola šperkárstva a remesiel TOUS má v súčasnosti uzavreté dohody so školami v Španielsku, Portugalsku a Mexiku. Táto iniciatíva bude postupne rásť a širšie sa zavádzať. Naším zámerom je upevniť si väzby s miestnymi komunitami vo viac ako 50 krajinách, v ktorých spoločnosť TOUS pôsobí.

S KTORÝMI ŠPANIELSKYMI, PORTUGALSKÝMI A MEXICKÝMI MESTAMI MÁ ŠKOLA ŠPERKÁRSTVA A REMESIEL TOUS UZAVRETÉ DOHODY?

Táto šperkárska značka uzavrela v prvotnej fáze priamo alebo prostredníctvom miestnych štúdií dohody o spolupráci so vzdelávacími centrami v Madride, Andalúzii (Cordoba), na Kanárskych ostrovoch (La Palma), v Galícii (Vigo), Katalánsku (Vilafranca del Penedès a Barcelona), Gondomare (Porto, Portugalsko) a Mexico City (2 centrá).

S ktorými školami má Škola šperkárstva a remesiel TOUS uzavreté dohody?

Medzi vzdelávacie centrá, ktoré v prvej podobe podpísali dohody o spolupráci so spoločnosťou TOUS a jej externými štúdiami, patrí Escuela de Arte Manolo Blahnik v meste La Palma, Escuela Técnica de Joyería Atlántico v meste Vigo, Escola Municipal d’Art Arsenal v meste Vilafranca del Penedès, JORGC (Asociácia šperkárov, zlatníkov a striebrotepcov, hodinárov a klenotníkov Katalánska) v Barcelone, IES Barajas v Madride, Escuela de Joyería v Cordobe, CINDOR Portugal School, Escuela de Artesanías (INBA - Instituto Nacional de Bellas Artes) v Mexiku a Prezzi Escuela de Joyería v Mexico City.