Poslanie, vízia a hodnoty


Naším poslaním je byť žiadaní po celom svete, keďže ponúkame šperky a doplnky, ktoré sú oslavou každej chvíle v živote, a byť inšpiratívnou značkou vytvárajúcou hodnoty vďaka kvalite, zápalu a dôrazu na služby všetkých ľudí v spoločnosti TOUS.

V spoločnosti TOUS máme víziu stať sa najžiadanejšou a najúspešnejšou značkou dostupných luxusných šperkov na svete so záväzkom vytvárať hodnoty pre zákazníkov, spolupracovníkov aj širšiu spoločnosť.

Corazón blanco en fondo gris

Zápalení pre zákazníkov


Sme zapálení pre zákazníkov. Spoločne zručne a presne pracujeme na tom, aby sme vďaka načúvaniu a vytváraniu hodnôt pre všetky okamihy vášho života prekročili očakávania prostredníctvom kvality, ktorú si naši zákazníci zaslúžia

Rosa plateada

Tvorivosť


Kladieme dôraz na tvorivosť. Trúfame si na iný prístup k veciam s využitím obratnosti, odvahy a kvality, čo nám pomáha čeliť každodenným výzvam

Anillo plateado con forma de flor

Integrita


Kladieme dôraz na integritu. Svoje sny dosahujeme vďaka slobode, dodržiavaniu sľubov, staraniu sa o spolupracovníkov a spoločnému budovaniu zdieľaného cieľa

Icono

Tímová práca


Dôraz kladieme na tímovú prácu. Ide o spoločný podnik, v ktorom jednotlivci neustále pracujú na dosahovaní tímových výsledkov na základe kvalitných pracovných vzťahov.

Oso de Tous en plateado

Celosvetová pôsobnosť


Pôsobíme celosvetovo. Pri svojich obchodných rozhodnutiach, produktoch, procesoch a interakcii so spolupracovníkmi využívame poznatky o rôznorodosti, čo nás obklopuje.