מדיניות אתרים

מדיניות שימוש באתר

אם אינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאים אלו, אין להשתמש באתר זה. תנאים אלו עודכנו לאחרונה בחודש מאי 2021.

תנאי שימוש ורכישה אלו (להלן: "תנאים אלו" או "התנאים") הם התנאים החלים על השימוש באתר זה (www.tous.com) ועל רכישת המוצרים בו.

יש לקרוא בתשומת לב תנאים אלו, וכן את מדיניות הפרטיות הכללית שלנו ואת מדיניות הקוקיות (Cookies), המצויות באתר. התנאים עשויים להשתנות מעת לעת, ובאחריותך לקרוא אותם באופן תקופתי על מנת לדעת מהם התנאים התקפים בזמן ביצוע הרכישה. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה, בטלפון 077-3641559 או בדוא"ל info.il@tous.com.

במקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין כל פרסומת או פרסום אחרים שנעשו על ידי טואוס בכל דרך, יגברו הוראות התנאים.

1. מבוא

2. מידע והתחייבות הלקוח

3. זמינות השירותים והמוצרים של טואוס

4. הזמנות

5. מדיניות החלפות והחזרות

6. מחירים ומיסוי

7. אמצעי תשלום

8. אזהרה מפני זיופים

9. שירות לקוחות

10. אחריות החברה

11. אחריות ופטור מחבות

12. סיום

13. שיפוי

14. כוח עליון

15. קניין תעשייתי ורוחני

16. תקשורת בכתב

17. המחאת זכויות והתחייבויות

18. וויתור

19. שלמות ההסכם, עצמאות סעיפי ההסכם

20. שינוי התנאים

21. שפה, דין חל וסמכות שיפוט

22. מדיניות שירות והוראות שימוש

23. PROMOTIONS