מדיניות אתרים

מדיניות פרטיות כללית

1. מבוא

2. היקף תחולת המדיניות

3. מחויבות לפרטיות

4. מטרות העיבוד

5. חוקיות עיבוד נתוניך האישיים

6. שיתוף והעברה של מידע אישי.

7. משלוח הודעות מסחריות

8. החלטות אוטומטיות ויצירת פרופילים

9. משך עיבוד מידע אישי ושמירתו

10. מימוש זכויות ותביעות בנוגע לנתוניך

11. סודיות ואבטחה בעיבוד מידע אישי

12. רשתות חברתיות

13. העברות בינלאומיות

14. יצירת קשר עם טואוס