Πιστοποιητικα ποιοτητας κοσμηματων

Όλα τα κοσμήματα TOUS συμμορφώνονται με τα πρότυπα πιστοποίησης και φέρουν εγγυήσεις πολύτιμων μετάλλων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα φυσικά κομμάτια μέσα από τις σφραγίδες που καθιερώνει η ισπανική νομοθεσία για τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα:
• Σφραγίδα Σπόνσορα: σφραγίδα που λαμβάνει χώρα σε πιστοποιημένα εργαστήρια ή στους προμηθευτές μας, η οποία μας χαρακτηρίζει ως κατασκευαστές ή εισαγωγείς.
• Σφραγίδα που παράγεται μέσω διάτρησης από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο εργαστήριο, δεόντως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Τα εργαστήρια που έχουν επιλεγεί από την TOUS είναι διαπιστευμένα από την ENAC (Ισπανική Εθνική Μονάδα Διαπίστευσης και Πιστοποίησης) και λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και εγγύησης. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια για τη σφράγιση των κομματιών μας κατασκευάζονται αποκλειστικά από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Ισπανίας και παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ισπανίας. Τα σήματα εγγύησης είναι γεωμετρικά σχήματα που διαφέρουν μεταξύ χρυσού και ασημιού. Και τα δύο μέταλλα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την «καθαρότητα» του κράματος, η οποία αντιστοιχεί στην αναλογία καθαρού πολύτιμου μετάλλου στο κράμα, αλλά και στη σφράγιση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε την ανάλυση.
Πιστοποιητικα κοσμηματων
Όλα τα κοσμήματα TOUS συμμορφώνονται με τα πρότυπα πιστοποίησης και φέρουν εγγυήσεις πολύτιμων μετάλλων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα φυσικά κομμάτια μέσα από τις σφραγίδες που καθιερώνει η ισπανική νομοθεσία για τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα:
• Σφραγίδα Σπόνσορα: σφραγίδα που λαμβάνει χώρα σε πιστοποιημένα εργαστήρια ή στους προμηθευτές μας, η οποία μας χαρακτηρίζει ως κατασκευαστές ή εισαγωγείς.
• Σφραγίδα που παράγεται μέσω διάτρησης από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο εργαστήριο, δεόντως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Τα εργαστήρια που έχουν επιλεγεί από την TOUS είναι διαπιστευμένα από την ENAC (Ισπανική Εθνική Μονάδα Διαπίστευσης και Πιστοποίησης) και λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και εγγύησης. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια για τη σφράγιση των κομματιών μας κατασκευάζονται αποκλειστικά από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Ισπανίας και παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ισπανίας. Τα σήματα εγγύησης είναι γεωμετρικά σχήματα που διαφέρουν μεταξύ χρυσού και ασημιού. Και τα δύο μέταλλα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την «καθαρότητα» του κράματος, η οποία αντιστοιχεί στην αναλογία καθαρού πολύτιμου μετάλλου στο κράμα, αλλά και στη σφράγιση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε την ανάλυση.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ TOUS
Στην TOUS, έχουμε αναλάβει δέσμευση για βιωσιμότητα και υπεύθυνη ανάπτυξη. Στην TOUS, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για βιώσιμες και δεοντολογικές πρακτικές σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, πρωτοπορούμε στην παρουσίαση πλήρους ανιχνευσιμότητας ενός κοσμήματος, από τη διαδικασία ανακύκλωσης των μετάλλων έως την παράδοσή του στα χέρια σου. Κάθε κόσμημα έχει το δικό του μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ TOUS
Στην TOUS, έχουμε αναλάβει δέσμευση για βιωσιμότητα και υπεύθυνη ανάπτυξη. Στην TOUS, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για βιώσιμες και δεοντολογικές πρακτικές σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, πρωτοπορούμε στην παρουσίαση πλήρους ανιχνευσιμότητας ενός κοσμήματος, από τη διαδικασία ανακύκλωσης των μετάλλων έως την παράδοσή του στα χέρια σου. Κάθε κόσμημα έχει το δικό του μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό.