Πολιτικές ιστότοπου

Γενικη Πολιτikη Απορρητου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

4. ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

5. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AEPD

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

12. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ TOUS