€549
€850
€1,800

White Gold TOUS Icon Gems Pendant with Diamonds 2cm.

€3,100

White Gold TOUS Icon Gems Pendant with Diamonds 2,9cm.

€5,800

Gold Icon Gems Pendant with multicolor Sapphire Bear motif

€430
€580
€410