Společnost TOUS má zavedený etický kodex a rovněž responzivní plán rovnosti s politikou rovného odměňování, která podporuje multikulturalismus.


TOUS má etický kodex, který platí jak pro zaměstnance, tak pro dodavatele. Zajišťuje ty nejlepší postupy, sledovatelnost surovin a transparentnost provozu. Pracovní vztahy ve skupině TOUS jsou založeny na zásadách vzájemného respektu a rovnosti a jsou zahrnuty do etického kodexu společnosti. Diskriminace na základě jakékoli ideologie, náboženství, víry, etnického původu, rasy, národa, pohlaví, sexuální orientace, rodiny, zdravotního stavu nebo zdravotního postižení je přísně zakázána. Dodržování těchto zásad nediskriminace je zajištěno na všech úrovních skupiny TOUS. Stejně tak má TOUS plán rovnosti, který hájí konkrétně rovnost žen a mužů a rovné zacházení a příležitosti pro muže a ženy.

Mujeres trabajando vestidas de azul

Rovnost a rovnost pohlaví


V současné době tvoří 45 % členů správní rady společnosti TOUS ženy (5 z 11 členů, s přihlédnutím k sekretářce správní rady, která není její členkou). Ve správní radě společnosti působí Alba Tous (předsedkyně společnosti), Rosa Tous (místopředsedkyně společnosti), Laura Tous (generální ředitelka Dayaday), Beatriz González-Cristóbal (nezávislá poradkyně) a Nuria Garrós Ribera (sekretářka správní rady, není členkou).

Pokud jde o tým vedoucích pracovníků složený z výkonného výboru a řídícího výboru, stojí za zmínku, že 45 % členů představují ženy (10 z 22 členů).

Celkem je ve Španělsku ve společnosti TOUS zaměstnáno 1 649 žen z celkového počtu 1 878 zaměstnanců, což představuje 88 % pracovní síly (k 31. lednu 2018). Procento je srovnatelné se zbytkem světa.

Obchodní model s vysokou mírou vertikální integrace.


Obchodní model TOUS je charakteristický vysokou mírou vertikální integrace. Od inspirace přes výzkumu a vývoj, výrobu, distribuci, až po prodej a poprodejní služby prostřednictvím různých kanálů TOUS: pro každý proces je typická kvalita a pozornost věnovaná detailům, aby společnost mohla produkovat více než 3 miliony kusů ročně.

Fases de fabricación en taller

Vývoj projektu TOUS HEF (podnikové dědictví) na ochranu firemní historie a identity


Vývoj projektu TOUS HEF (Heritage, Essence of Our Future > Dědictví, podstata naší budoucnosti), jehož cílem je chránit podnikovou historii a identitu prostřednictvím podpory výzkumu, ochrany, šíření a oceňování historického odkazu společnosti TOUS; podpory současného využívání historických aktiv z dědictví TOUS (ekonomických, sociálních, kulturních atd.) pomocí kritérií sociální odpovědnosti. Tento projekt podporuje využívání TIC (Technology of Information and Communication > Technologie informací a komunikace), inovativní opatření a přenos znalostí prostřednictvím dokumentace a rovněž šíření historického odkazu společnosti TOUS. Projekt podporuje znalosti procesů návrhu, výroby a sociálních aspektů naší bezprostřední minulosti a současného sociokulturního prostředí prostřednictvím historického odkazu společnosti TOUS.

Foto de un barrio de Manresa

Prevence rizik a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Prostřednictvím své preventivní politiky podporuje společnost TOUS zavádění a vývoj systému prevence rizik při práci. Zavádí se ve spojení s činnostmi a rozhodnutími, ať už se jedná o technologické procesy, organizaci práce nebo podmínky, za nichž se zavádí, a je brán v úvahu na všech úrovních organizace. Preventivní politika se týká personálu ve skupině TOUS i pracovníků v ústředí a pracovních týmech.

Za tímto účelem zajistí vedení společnosti TOUS: neustálé zlepšování výsledků a úrovně prevence rizik, dodržování platných právních předpisů v oblasti prevence rizik, účast všech zaměstnanců společnosti na řízení prevence rizik (včetně dodavatelů a spolupracovníků) za účelem rozvoje lepších pracovních podmínek pro zaměstnance, a podpora účasti, informování, školení a konzultací se všemi zaměstnanci (včetně dočasných a externích zaměstnanců) pracujících v zařízeních společnosti za účelem udržení náležité úrovně prevence ve skupině.

Mujer mirando una pantalla

certifikáty o zárukách na výrobky a kontrolu výrobků, jako je Kimberleyský proces (diamanty) a péče a certifikace surovin


Původ surovin je pro TOUS velmi důležitý. Kimberleyský proces je systém certifikace, který má znemožnit, aby se na trh dostaly diamanty pocházející z válečných zón. Byl zaveden s cílem zajistit, aby se z prostředků plynoucích z obchodu s diamanty nefinancovaly válečné konflikty a aby takový obchod neporušoval lidská práva. Kimberleyský proces dodržuje více než 97 % trhu a ve společnosti TOUS jednáme výhradně s dodavateli, kteří jsou jeho členy. Společnost TOUS důkladně zkoumá původ nejen u diamantů, ale u každé suroviny a každého kovu používaného ve všech výrobních procesech, aby zaručila náležitou certifikaci.

Certificado de autenticidad Tous

Člen organizace Responsible Jewellery Council


Po úspěšném absolvování auditního procesu, který ověřil odhodlání společnosti TOUS k dodržování principů trvalé udržitelnosti a k celoplošné implementaci prověřených postupů, byla společnost TOUS uznána certifikovaným členem rady pro zodpovědné šperkařství Responsible Jewellery Council (RJC), která určuje standardy etických a odpovědných obchodních praktik v globálním klenotnickém průmyslu.

Tento úspěch opět demonstroval, že tato společnost se stoletou tradicí je odhodlána dodržovat zásady trvalé udržitelnosti a úcty k životnímu prostředí, lidským právům, kvalitě a transparentnosti ve svém provozu i v komunikaci značky TOUS skrze úspěšnou implementaci nařízení o udržitelnosti, která byla vydána radou RJC, členem mezinárodní organizace ISEAL Alliance určující standardy osvědčených postupů a kvality prostřednictvím designu a implementace systémů sociálních a environmentálních standardů.

Certificado de responsabilidad en taller

Členství a kulturní sponzorství


Jako rodinný podnik, který se věnuje výrobě šperků od roku 1920, je TOUS spojena prostřednictvím členství a sponzorství s různými národními a mezinárodními institucemi, které podporují kulturní porozumění prostřednictvím řemesel a klenotnictví.

TOUS je členem Círculo Fortuny, Andema (Asociace pro ochranu značek), AMRE (Forum významných značek), ACME (Asociace španělských módních návrhářů) a IEF (Instituto de la Empresa Familiar [Institut rodinných podniků]). Nabízí také kulturní sponzorství muzeí, jako je MAP (Museo de Arte Popular [Muzeum lidového umění]) v Mexiku a MACBA v Barceloně. Kromě toho společnost TOUS podporuje prostřednictvím kulturní spolupráce New York Public Library a MAAP v Moskvě.