TOUS a obchod se šperky


Salvador Tous Blavi je mladý hodinářský učeň v Montblancu (Tarragona, Španělsko).


Rosa Oriol si otevírá šperkařskou dílnu a začíná od zákazníků přijímat objednávky. Výsledkem je transformace šperků zákazníků v moderní, aktuální kousky, které odrážejí vkus nové generace.


Dohoda s místními dílnami na tuzemském trhu, která upravuje opravy a výrobu.


Partnerství s naší klenotnickou dílnou Gaig: Gaig– TOUS S.L.


Dohoda s místními dílnami působícími na mezinárodních trzích za účelem vyřizování oprav šperků, které není třeba zasílat k opravě na ústředí.


Vybudování nové továrny na šperky – TATO – ve Španělsku. Účelem těchto 3 700 m² bylo vypořádat se s růstem společnosti.


Certifikace externích dílen k zajištění standardů kvality.


Optimalizace místních dílen jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni, se zaměřením na efektivitu. Certifikace a vytvoření pečeti schválení pro místní dílny a registrace a zavedení „ESCUELA TOUS DE JOYERÍA Y OFICIOS ARTESANOS“ [TOUS ŠKOLA KLENOTNICTVÍ A ŘEMESEL].

Dohoda o spolupráci mezi TOUS a školami


CO TENTO PROJEKT ZNAMENÁ?

Dohoda o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání mezi TOUS a klenotnickými školami je průlomový projekt zaměřený na zajištění vynikající kvality v odborném vzdělávání. Tento projekt, inspirovaný pevným odhodláním společnosti TOUS pomáhat komunitám v zemích a městech, v nichž působí, nabízí mladým studentům příležitost studovat klenotnictví na předních univerzitách a školách na světě.

Díky celosvětovému programu profesního rozvoje a spolupráci s nejlepšími řemeslnými a designovými školami mají studenti možnost absolvovat speciální školení v oblasti výroby šperků, v jehož rámci společnost TOUS poskytuje exkluzivní charakteristiky značky prostřednictvím vysoce kvalitního programu kurzu, který se skládá jak z teoretické, tak z praktické části.

Program navíc posiluje pouto mezi studenty a trhem práce, podporuje praxi v dobře zavedeném profesionálním prostředí a nabízí příležitosti pro budoucí zaměstnání.

Atelier de Tous

Cíle projektu


ŠPERKY JAKO KULTURNÍ AKTIVUM

Dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi společností TOUS a školami pomůže řemeslům, konkrétně umění výroby šperků, prosadit se coby kulturní aktivum. V rámci této spolupráce se budou propagovat a sdílet technické odborné znalosti a kvalita značky TOUS se širší společností.

ZNOVUZROZENÍ KLENOTNICKÉHO ŘEMESLA

Projekt podpoří řemeslo jako cestu k odbornému vzdělávání a zaváže ke vzdělávání příští generaci klenotníků par excellence, díky čemuž může dojít k oživení tohoto starověkého řemesla a posílení jeho know-how.

INVESTICE DO TALENTU

Dohoda o spolupráci mezi společností TOUS a školami, týkající se vzdělávání v oblasti řemesel, potvrzuje závazek společnosti TOUS podporovat talent, neboť se zaměřuje na propojení mezi profesním rozvojem a inovacemi.

Trabajo en el taller de Tous

Jak dohoda funguje

1

DOHODY SE SPOLUPRACUJÍCÍMI ŠKOLAMI

Budou uzavřeny dohody o dlouhodobé spolupráci s nejlepšími řemeslnickými a klenotnickými školami na národní i mezinárodní úrovni.

2

PREZENTACE KANDIDÁTŮ

Každá spolupracující škola nominuje dva ze svých nejlepších studentůjako kandidáty na účast v programu TOUS.

3

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

Speciální výběrová komise posoudí jednotlivé kandidáty a vybere účastníky pro různé dílny zapojené do projektu.

4

VZDĚLÁVÁNÍ ZAČÍNÁ

Po výběru účastníků a v souladu s programem odborné přípravy začnou v různých dílnách TOUS období odborné přípravy.

Odborná příprava v pracovním prostředí

Dohoda o spolupráci na vzdělávání v oblasti řemesla mezi TOUS a školami je založena na odborné přípravě v pracovním prostředí jako způsobu učení během profesního rozvoje. Kombinuje výukové procesy se studiem samotné společnosti a probíhá střídavě mezi vzdělávacím střediskem a společností.

Odborná příprava v pracovním prostředí kombinuje teoretické školení a praxi, což umožňuje studentům získat solidní odborné zkušenosti, které před tím, než se nakonec zařadí do pracovního procesu, rozšíří a posílí jejich specializaci. Pro účely ověření dohody podepíší společnost a vzdělávací ústav na začátku kurzu smlouvu o vzdělávání a odborné přípravě.

FAQ's

Co zahrnuje TOUS Jewelry and Artisans School?

TOUS Jewelry and Artisans School (TOUS škola klenotnictví a řemesel) je průkopnický projekt vynikající kvality v oblasti odborné přípravy, který podporuje řemesla a restaurování jako cesty profesního vzdělávání. Program podporovaný společností TOUS v rámci jejího závazku vůči komunitám v zemích a městech, v nichž působí, nabízí studentům předních světových univerzit a řemeslných škol možnost seznámit se s klenotnictvím, neboť ve svých centrech nebo externích studiích nabízí praktický výcvik.

Kolik studentů navštěvovalo první ročník TOUS Jewelry and Artisans School?

První ročník TOUS Jewelry and Artisans School navštěvovalo celkem 19 studentů ze sedmi vzdělávacích středisek ve Španělsku a Mexiku.

Jak se mohu stát součástí TOUS Jewelry and Artisans School?

Prvním požadavkem, pokud se chcete stát součástí TOUS Jewelry and Artisans School, je, že musíte studovat klenotnický kurz v některém ze vzdělávacích středisek, se kterými má společnost TOUS a její dílny uzavřenou smlouvu.
Od studentů se očekává, že budou reprezentovat hodnoty společnosti TOUS (nadšení pro zákazníky, kreativita, angažovanost, týmová práce a globální dosah) z pohledu úzce spjatého s udržitelností. Studenti musí vnímat TOUS jako vedoucí společnost mezi zaměstnavateli.

Kde se TOUS Jewelry and Artisans School nachází?

Škola TOUS Jewelry and Artisans School vyučuje klenotnictví ve své centrále ve městě Manresa nebo v externích dílnách, jak je stanoveno v každé dohodě o vzdělávání.

Jak jsou studenti vybíráni?

Výběr kandidátů vychází z jejich předchozích akademických výsledků a výkonů.

Jak TOUS Jewelry and Artisans School hodnotí své studenty?

Na konci studií na TOUS Jewelry and Artisans School provádějí lektoři a studenti hodnocení, aby zajistili hladký chod vzdělávacího kurzu. Uchazeči se na začátku písemně zavážou, že si osvojí znalosti o každé technice.

Jak dlouho trvá vzdělávání na TOUS Jewelry and Artisans School?

O délce trvání bude rozhodováno na základě potřeb kurzu v každém vzdělávacím středisku a podle pokynů školských úřadů každé země a/nebo regionu. V prvním běhu TOUS Jewelry and Artisans School absolvoval každý student v průměru 171 hodin.

V jakých zemích TOUS Jewelry and Artisans School působí?

TOUS Jewelry and Artisans School má prozatím dohody se školami ve Španělsku, Portugalsku a Mexiku. Tato iniciativa se bude postupně rozvíjet a bude zaváděna v širším měřítku. Měla by posílit vazby s místními komunitami ve více něž 50 zemích, kde společnost TOUS působí.

SE KTERÝMI ŠPANĚLSKÝMI, PORTUGALSKÝMI A MEXICKÝMI MĚSTY MÁ TOUS JEWELRY AND ARTISANS SCHOOL DOHODU?

V počátečním stádiu uzavřela klenotnická značka, buď přímo, nebo prostřednictvím místních studií, dohody o spolupráci se vzdělávacími středisky v Madridu, Andalusii (Córdoba), na Kanárských ostrovech (La Palma), v Galicii (Vigo), Katalánsku (Vilafranca del Penedès a Barcelona), v Gondomaru (Porto v Portugalsko) a v Mexico City (2 střediska).

Se kterými školami má TOUS Jewelry and Artisans School dohodu?

Dohody o spolupráci se společností TOUS a jejími externími studii podepsaly v prvním fázi tato vzdělávací střediska: Escuela de Arte Manolo Blahnik v La Palma, Escuela Técnica de Joyería Atlántico ve Vigu, Escola Municipal d'Art Arsenal ve Vilafranca del Penedès, JORGC (Katalánská asociace klenotníků, zlatníků a stříbrotepců, hodinářů a gemologů) v Barceloně, IES Barajas v Madridu, Escuela de Joyería v Córdobě, CINDOR Portugal School, Escuela de Artesanías (INBA – Instituto Nacional de Bellas Artes [Národní institut výtvarných umění]) v Mexiku a Prezzi Escuela de Joyería v Mexico City.