Oddáni řemeslné výrobě šperků: odborníci na restaurování, opětovné využívání a recyklaci šperků


Společnost TOUS působí v klenotnictví od roku 1920. V průběhu let jsme se naučili dávat šperkům nový život a stali jsme se společností, která vyniká v renovování, opětovném využívání a recyklaci šperků. V TOUS je klíčový náš poprodejní servis. Náš tým restaurátorů šperků je schopen nabídnout údržbu šperků, která umožňuje, aby i velmi speciální kousky zůstaly po dlouhou dobu součástí života našich zákazníků.

Hombre mirando por un microscopio

Zelená budova


Centrála společnosti TOUS, bývalá textilní továrna z 19. století, je tvořena hlavní budovou s novou přístavbou nazývanou zvanou „el Cub“. Budova byla v letech 2005 až 2007 rekonstruována a během procesu přestavby byly zohledněny aspekty udržitelnosti a začleněny prvky zelených budov.

Kromě toho bylo v celé budově instalováno nízkoenergetické fluorescenční osvětlení, které značně přispělo k výborným výsledkům ve spotřebě elektřiny. Rekonstrukce zahrnovala zachování velkých oken, která umožňují plně využívat přirozeného světla.

„El Cub“ je největší ekologická budova ve Španělsku, která je poháněna geotermální energií. Ta pokrývá 48,63 % energetické potřeby budovy.

Fachada de sede de Tous

Opětné zpracování zdrojů a nakládání s udržitelným odpadem v dílnách TOUS


V klenotnické dílně TOUS se vyrábí 40 % kolekcí značky a 90 řemeslníků se zkušenostmi z mnoha disciplín pracuje v oblasti specializující se na galvanoplastiku a mikroodlévání. Zařízení přijalo důkladný proces rekultivace zdrojů a politiky nakládání s odpady, které mají za následek: řádné nakládání s odpady a recyklaci a rekultivaci kovů a surovin. Má vlastní čistírnu, která zpracovává znečištěnou odpadní vodu tak, aby neměla žádný dopad na životní prostředí.

Taller de Tous con piezas de oro

LED osvětlení v prodejnách pomáhá snižovat světelné znečištění


TOUS již od roku 2013 využívá ve svých prodejnách LED osvětlení. Pozitivní dopad LED osvětlení na životní prostředí je vysoký: energetická účinnost a snižování emisí CO2 a dalších znečišťujících látek produkovaných výrobou energie. LED světla nepoužívají rtuť ani jiné škodlivé materiály. Nabízí navíc delší životnost než osvětlení běžnou technologií. LED je účinnějším zdrojem osvětlení a přes vyšší počáteční náklady na instalaci představuje součást závazku společnosti k zodpovědnému investování

Interior de boutique de Tous