Oddaní šperkárskemu remeslu: Odborníci na reštaurovanie, opätovné použitie a recyklovanie šperkov


Spoločnosť TOUS pôsobí v oblasti šperkárstva od roku 1920. Za tie roky sme získali mnoho zručností vo vdychovaní nového života šperkom a stali sa spoločnosťou, čo vyniká v reštaurovaní, opätovnom použití a recyklovaní šperkov. U nás v spoločnosti TOUS sú kľúčové naše popredajné služby. Náš tím reštaurátorov šperkov dokáže ponúknuť údržbu šperkov, vďaka čomu sú výnimočné kusy aj naďalej súčasťou života našich zákazníkov.

Hombre mirando por un microscopio

Ekologická správa budov


Ústredie spoločnosti TOUS, bývalá textilná továreň z 19. storočia, sa skladá z hlavnej budovy a novej nadstavby zvanej „el Cub.“ Táto budova bola medzi rokmi 2005 a 2007 zreštaurovaná, pričom sa počas tohto procesu zohľadnili udržateľné hľadiská, ako je ekologická správa budov.

Okrem toho inštalácia nízkoenergetického fluorescenčného osvetlenia v celej budove viedla k vysokému výkonu v porovnaní so spotrebou elektrickej energie. Reštaurovanie takisto zahŕňalo zachovanie veľkých okien s cieľom naplno využívať prirodzené svetlo.

„El Cub“ je najväčšia ekologická budova v Španielsku na geotermálnu energiu, ktorá dodáva 48,63 % spotreby energie v budove.

Fachada de sede de Tous

Rekultivácia zdrojov a nakladanie s trvalo udržateľným odpadom v dielňach TOUS


V šperkárskej dielni TOUS sa vyrába 40 % kolekcií značky a 90 multidisciplinárnych remeselníkov sa špecializuje na elektroformovanie a mikroodlievanie. Toto pracovisko zaviedlo dôkladné zásady rekultivácie zdrojov a nakladania s trvalo udržateľným odpadom, čoho výsledkom je riadne nakladanie s odpadom a recyklovanie či rekultivácia kovov a surovín. Má čističku odpadových vôd, ktorá čistí znečistenú odpadovú vodu tak, aby nemala žiadny vplyv na životné prostredie.

Taller de Tous con piezas de oro

Osvetlenie LED v predajniach pomáha znižovať svetelné znečistenie


Predajne TOUS disponujú od roku 2013 osvetlením LED. Pozitívny vplyv osvetlenia LED na životné prostredie je vysoký: energetická účinnosť a zníženie emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok produkovaných výrobou energie. Diely LED nepoužívajú ortuť ani iné škodlivé materiály. Osvetlenie LED má takisto dlhšiu životnosť ako osvetlenie využívajúce klasické technológie. Osvetlenie LED je efektívnejším zdrojom svetla a napriek vysokým počiatočným nákladom na montáž predstavuje súčasť záväzku spoločnosti investovať zodpovedne

Interior de boutique de Tous