מארז טבעות מכסף ואמייל ג'וי ביטס

‏570 ₪

צמיד TOUS Joy Bits מכסף ומאמייל צבעוני

‏445 ₪
‏995 ₪

טבעות TOUS Joy Bits מכסף ומוורמיל כסף

‏445 ₪
‏445 ₪
‏530 ₪

שרשרת TOUS Joy Bits בשני גוונים עם צ'ארם

‏510 ₪

עגילי TOUS Joy Bits גליים מכסף

‏269 ₪
‏470 ₪

צמיד TOUS Joy Bits מוורמיל כסף ואמטיסט

‏470 ₪
‏510 ₪
‏570 ₪
‏590 ₪

שרשרת TOUS Joy Bits מוורמיל כסף ואמטיסט

‏950 ₪
‏570 ₪