ENVIAMENT ESTÀNDARD GRATUÏT EN COMPRES DE +49 €.  CONTACTA AMB NOSALTRES T'ajudem?   900 777 900

Search Site

Bases My TOUS

Bases del Programa “My TOUS”

 

1. CONSIDERACIONS GENERALS

A través del portal www.tous.com, i en punts de venda TOUS, Joieria Tous S.A. (d'ara endavant, “TOUS”) facilita als clients i visitants dels mateixos l'accés al Programa de fidelització “My TOUS”, dins del com podran gaudir de diferents avantatges, que s'informaran tant a la nostra pàgina web, com en els establiments indicats a continuació. Els usuaris que estiguin interessats, podran registrar-se com a membres del Programa (d'ara endavant, “l'Usuari” i/o “els Usuaris”) i consultar tota la informació relacionada a la pàgina web de TOUS. El registre tindrà caràcter gratuït i es realitzarà sota les següents premisses (d'ara endavant, “Termes i Condicions”).

 

L'Usuari podrà consultar qualsevol dubte relacionat amb el tractament de les seves dades personals i del programa, enviat un email a ayuda@tous.com o donar-se de baixa a qualsevol moment del Programa “My TOUS”, enviant un email a: dataprotection@tous.com. No tindrà cap tipus de penalització per donar-se de baixa.

 

Els punts de venda TOUS adherits al Programa, i referits al llarg dels presents Termes i Condicions, inclouen totes les tendes TOUS d'Espanya (Península Ibèrica, Canàries, Balears i Ceuta i stands TOUS en El Corte Inglés), així com les tendes TOUS de Portugal, Mèxic, Estats Units d'Amèrica, i Xile -inclosos stands TOUS a palau del Ferro, Bloomindale’s i Falabella, respectivament- (d'ara endavant, totes elles referides com a “Tendes TOUS”), a excepció de Outlets, tendes TOUS Rolex, i tendes TOUS d'Aeroports.

És objectiu de TOUS que en 2018, el Programa de fidelització “My TOUS” estigui disponible als següents països: Espanya, Estats Units d'Amèrica, Mèxic Puerto Rico, Xile, Colòmbia, i Perú. No obstant això, l'anterior estarà subjecte a possibles modificacions per part de TOUS, així com a la possibilitat d'incorporar noves obertures.

TOUS es reserva el dret a modificar, suspendre o cancel·lar a qualsevol moment el Programa “My TOUS”, així com els Termes i Condicions i/o qualsevol dels avantatges aparellats a la pertinença al mateix, informant a l'Usuari per mitjà de correu electrònic i/o per qualsevol un altre mitjà que l'Usuari hagi proporcionat. Sense perjudici de l'anterior, l'última versió dels presents Termes i Condicions podrà consultar-se en www.tous.com. En cas de força major, el Programa “My TOUS” podrà ser suspès o cancel·lat sense previ avís a l'Usuari. La modificació o cancel·lació del Programa “My TOUS” no donarà dret a indemnització cap a favor de l'Usuari.

 

A causa de la naturalesa del Programa “My TOUS”, el titular haurà de tenir en compte que els avantatges que a cada moment es publiquin seran les que regeixin. Els punts del Programa “My TOUS” seran aconseguits per l'Usuari amb la compra de productes TOUS i seran acumulables durant un any, a explicar des de la data de subscripció al Programa que es trobi vigent al país corresponent. Passat aquest període d'un any, els punts caducaran i no podran ser canviats.

TOUS es reserva el dret a donar de baixa del Programa “My TOUS” a l'Usuari, sense previ avís, així com a anul·lar els avantatges o beneficis associats, en cas que incompleixi els requisits dels presents Termes i Condicions o que faci un ús de mala fe o fraudulent del mateix.

TOUS no pot garantir la disponibilitat i el funcionament continuat del Programa “My TOUS”, en concret, quan es produeixi un mal funcionament tècnic dels sistemes informàtics, servidors, equips informàtics, malament funcionament d'Internet, destrucció de dades per hackeo o error, o qualsevol altre tipus de problema tècnic que eventualment es produeixi. Sempre que sigui raonablement possible, TOUS notificarà a l'Usuari les interrupcions al Programa “My TOUS”. TOUS no assumirà responsabilitat alguna pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es produeixin com a conseqüència de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Programa “My TOUS”.

2. CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés al Programa “My TOUS” està condicionat a l'acceptació pels Usuaris d'aquests Termes i Condicions, així com de la Política de Privadesa. L'Usuari, en acceptar els presents Termes i Condicions, declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se pels mateixos. No es poden inscriure al Programa “My TOUS” entitats o persones jurídiques.

TOUS es reserva el dret a comprovar a qualsevol moment l'edat dels Usuaris que s'inscriuen al Programa “My TOUS” a través d'un mitjà fefaent que provi que l'Usuari té l'edat mínima requerida. L'Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés al Programa “My TOUS” i la utilització dels seus serveis i continguts, té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

3. REGISTRE I ACCÉS COM A MEMBRE DEL PROGRAMA “MY TOUS”

L'Usuari podrà registrar-se com a membre del Programa “My TOUS” a qualsevol moment a través de la pàgina web www.tous.com, així com acudint a les Tendes TOUS definides en els presents Termes i Condicions.

És responsabilitat de l'Usuari llegir els presents Termes i Condicions d'ús del Programa “My TOUS”. En qualsevol cas, sempre tindrà accés a les mateixes a través de la pàgina web www.tous.com

L'Usuari registrat haurà de prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització del Programa “My TOUS” per part de tercers que accedeixin o utilitzin en el seu nom els codis o claus identificatives. El compte d'Usuari creada per al Programa “My TOUS” és personal i intransferible. Per aquest motiu, TOUS es reserva el dret a comprovar a qualsevol moment la identitat dels Usuaris que s'adhereixen per a qualsevol circumstància relacionada amb el Programa “My TOUS”.

a) Registre online

L'Usuari es podrà registrar al Programa “My TOUS” a través de la pàgina web www.tous.com, mitjançant l'emplenament del formulari destinat per al registre, i l'acceptació dels Termes i Condicions i la Política General de Privadesa.

El registre li permetrà crear un usuari (e-mail) i una contrasenya, escollida pel propi Usuari, que li permetran accedir en properes ocasions al seu compte, així com gestionar la informació que hagi facilitat prèviament.

En cas que l'Usuari ja es trobi registrat en la tenda online de TOUS, podrà utilitzar l'usuari i contrasenya d'accés a la web de www.tous.com per poder accedir a l'espai “My TOUS”, amb la seva expressa acceptació a l'apartat de la web.

Una vegada s'hagi donat d'alta en la tenda online, l'Usuari tindrà accés a la seva informació personal i la informació vinculada al seu compte, tant per mitjà de la pàgina web www.tous.com, com des de les Tendes TOUS definides en els presents Termes i Condicions, per part del personal de les mateixes.

 

b) Registre en tenda

L'Usuari es pot donar d'alta en Tendes TOUS, proporcionant les dades requerides pel personal de les mateixes i acceptant els presents Termes i Condicions del Programa “My TOUS”.

Per a la identificació en qualsevol de les Tendes TOUS, una vegada que l'Usuari ja s'hagi registrat, no serà necessari un usuari i contrasenya. A l'efecte d'identificar a l'Usuari en les Tendes TOUS, el personal podrà sol·licitar qualsevol document identificatiu que consideri necessari aportar a fi de provar la identitat del mateix.

L'Usuari que es doni dóna alta en Tendes TOUS, no tindrà accés a l'espai “My TOUS” a nivell online, podent culminar el procés de registre online a qualsevol moment accedint a www.tous.com i conforme a l'explicat en el punt anterior per al registre online.

 

En tot cas, serà responsabilitat de l'Usuari registrat l'ús adequat del Programa “My TOUS” i la custòdia dels codis d'accés o claus identificatives, havent d'abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a l'establert en els presents Termes i Condicions, així com en la Política General de Privadesa.

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TOUS garanteix l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

L'Usuari remetrà les seves dades de caràcter personal mitjançant el formulari de registre al Programa “My TOUS”, sent fonamental per poder dur a terme aquesta subscripció i la participació en les promocions i avantatges existents a cada moment, l'acceptació de la Política General de Privadesa que s'incorpora en aquest formulari. Les referides dades seran incorporats en un fitxer de Joieria Tous, S. a.

Les dades facilitades per l'Usuari en el registre, així com altres dades recaptades a través de compres i/o transaccions dutes a terme pel mateix, seran utilitzats amb la finalitat de realitzar accions de segmentació i perfilat sobre les preferències i gustos dels Usuaris. Així mateix, en el cas que que l'Usuari ho hagi acceptat expressament marcant la casella habilitada a aquest efecte, les seves dades personals podran tractar-se amb la finalitat d'oferir-li productes i serveis ajustats a les preferències mostrades.

Totes les comunicacions rebudes per ser membre del Programa “My TOUS” podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels Usuaris, bé sobre la base dels productes i serveis sol·licitats, bé sobre la base d'aquelles dades que puguin deduir-se o obtenir-se de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció davant comunicacions de TOUS, entre uns altres. Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que TOUS determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'Usuari.

TOUS no envia comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considera que és d'interès, tant de TOUS com de l'Usuari, l'enviar o rebre informació que pugui ser rellevant. També posat que el no segmentar tampoc alteraria el nombre de comunicacions rebudes per l'Usuari, sinó tan sol el contingut de les acarones. En aquest sentit, si qualsevol Usuari no desitja ser segmentat, preguem que no se subscrigui al Programa “My TOUS”.

En qualsevol cas, l'Usuari podrà modificar les seves dades personals i retirar el seu consentiment a la recepció de comunicacions comercials personalitzades, a través de l'enllaç habilitat a tals efectes a l'apartat de “El teu compte”, dins del seu perfil a la pàgina web de TOUS. Pot obtenir més informació sobre la privadesa de les seves dades en la nostra Política General de Privadesa (https://www.tous.com/es-es/privacy-policy)

En emplenar el formulari d'alta, els Usuaris del Programa “My TOUS” manifesten haver llegit i accepten els Termes i Condicions del Programa i la Política General de Privadesa de Grup TOUS. Pot consultar aquestes condicions en qualsevol de les Tendes TOUS, així com accedint a la nostra pàgina web: www.tous.com.

En qualsevol cas, l'Usuari del Programa “My TOUS” podrà exercir a qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant el responsable del tractament, dirigint la seva sol·licitud per escrit a través d'un correu electrònic a dataprotection@tous.com, o un correu postal a la següent adreça: Joieria Tous, S. a., Atenció al Client, Ref: “LOPD” Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Barcelona), Espanya, incloent el seu nom, cognoms i acreditant degudament la seva identitat, així com informant els detalls de la petició.

 

TOUS no es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades per l'Usuaris a través de la web.

Els formularis d'inscripció no van dirigits a persones menors d'edat, per això és necessari indicar la data de naixement durant el registre. TOUS no es fa responsable dels casos en què persones menors d'edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web. Qui tingui o exerceixi la pàtria potestat i/o sigui el tutor legal del menor, podrà exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades, enviant la seva sol·licitud per escrit, incloent nom, cognoms i DNI, a l'adreça esmentada en el paràgraf anterior.

Les dades dels Usuaris que s'inscriguin en stands TOUS situats en establiments El Corte Inglés, i que així ho consentin expressament marcant la casella habilitada a aquest efecte, seran cedits a Financera El Corte Inglés, EFC, S.A. el domicili de la qual es troba al Carrer Hermosilla, 112, 28009 de Madrid, així com a empreses del Grup El Corte Inglés, la composició actualitzada del qual i activitat es troben detallades a la pàgina web www.elcorteinglescorporativo.es. La finalitat d'aquesta cessió serà la realització d'estudis de mercat, així com, en cas que l'Usuari ho hagi acceptat expressament marcant la casella de “desig rebre comunicacions comercials”, desenvolupar accions comercials, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals, sobre viatges, assegurances, productes financers i venda minorista de béns i serveis. L'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a El Corte Inglés, S.A:, Ref.: LOPD, carrer Hermosilla, 112. 28009-Madrid, en els termes legalment previstos.

5. CONDICIONS DEL PROGRAMA “MY TOUS”

Els avantatges dels Usuaris registrats al Programa “My TOUS” són les que es detallen a continuació. Per poder gaudir d'elles, l'Usuari haurà d'identificar-se sempre com a membre del Programa “My TOUS” en les condicions de l'apartat 3.

A) El meu joier virtual

El joier virtual es troba disponible mitjançant accés a “My TOUS” a la pàgina www.tous.com o consultant-ho per mitjà del personal de tenda. És un espai que recollirà la informació que es detalla més endavant, sobre els productes de la marca TOUS® adquirits, tant en les Tendes TOUS que disposen del Programa “My TOUS”, com en la Tenda online. Si la compra es realitza en tenda física, els productes s'incorporaran en el joier virtual de l'Usuari, sempre que aquest així ho sol·liciti i s'identifiqui com a membre del Programa “My TOUS” de forma prèvia a la formalització de la compra.

 

La informació que contindrà el joier virtual sobre els productes de l'Usuari, serà la següent: nom del producte, foto de producte (si no està disponible es mostrarà un genèric), PVP al moment d'adquisició, data de compra i talla (en cas d'haver-la). A més l'Usuari tindrà la possibilitat d'afegir el motiu de compra per a aquest producte, així com agregar els comentaris que desitgi.

 

Únicament es trobaran inclosos en el joier virtual aquells productes adquirits des de la data de subscripció al Programa “My TOUS”, no sent possible incloure els productes adquirits amb anterioritat a aquesta subscripció. Quan l'Usuari faci una devolució d'un producte, aquest desapareixerà del joier virtual. El fet d'incloure un producte en el joier virtual, no equival ni substitueix de cap manera al certificat de garantia del mateix.

 

 

B) Un any més de garantia

Els productes de joieria TOUS (excepte rellotges) adquirits a partir de la data de subscripció al Programa ”My TOUS” disposaran d'una garantia comercial addicional d'un any. Pel que aquests productes disposaran en total de 3 anys de garantia.

C) Toussi

El Toussi és la joia exclusiva de TOUS que solament podran aconseguir els Usuaris del Programa "My TOUS" que compleixin els requisits que s'expliquen a continuació.

Els punts que hagin estat acumulats per l'Usuari caducaran passat un any des de la seva subscripció al Programa que estigués vigent al país que correspongui. Una vegada finalitzat el Programa vigent, es donarà començament a un altre nou, generant-se nous punts amb cada compra que realitzi l'Usuari i aconseguint els nous Toussi aplicables al país.

El Toussi és una joia que el seu material i grandària dependrà del Programa vigent a cada país, al com se li van afegint obsequis de diferents materials. Aquests obsequis es poden aconseguir de forma gratuïta per l'Usuari quan aconsegueixi els requisits de compra acumulada en productes TOUS que es defineixen a continuació, durant el període d'un any des de la subscripció com a Usuari “My TOUS”.

Els obsequis que el Usurario podrà aconseguir en cada tram estan valorats de la següent manera, segons la moneda del país en el qual es trobi vigent el Programa:

Euros    Peso MXN          Dòlars

Toussi 1               100 €     $ 3000   119 $

Toussi 2               300 €     $ 6000   357 $

Toussi 3               600 €     $ 11000 715 $

Toussi 4               900 €     $ 16500 1.073 $

Toussi 5               1.200 €  $ 20000 1.431    

 

1.            L'obsequi del Toussi 1 estarà valorat en 25€;

2.            L'obsequi del Toussi 2 estarà valorat en 35€;

3.            L'obsequi del Toussi 3 estarà valorat en 49€;

4.            L'obsequi del Toussi 4 estarà valorat en 75€;

5.            L'obsequi del Toussi 5 estarà valorat en 99€;

 

TOUS es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els components del Toussi, així com el valor dels mateixos.

El funcionament és el següent: quan l'Usuari s'uneix al Programa “My TOUS” parteix d'un import de 0 € comprats. A partir de la seva subscripció, s'aniran sumant els imports totals de les compres de productes TOUS que es realitzin, tant en Tendes TOUS com en la tenda online d'aquells països que disposin del Programa “My TOUS”, identificant-se com a Usuari del Programa, fins a aconseguir els imports anteriorment definits per aconseguir cadascun dels obsequis.

Quan l'Usuari realitzi una devolució d'un producte, es descomptarà l'import d'aquest producte del còmput total acumulat de punts generats al Programa “My TOUS”. Així mateix, en cas de devolució del producte que va donar dret a qualsevol dels components del Toussi, el personal de tenda es reservarà el dret de demanar a l'Usuari la devolució d'aquest component Toussi.

L'Usuari podrà aconseguir solament un obsequi Toussi de cada tipus fins a completar la totalitat dels obsequis. Una vegada hagi aconseguit tots els obsequis, l'Usuari podrà tornar a començar a acumular punts per aconseguir de nou cada penjant Toussi.

 

D) Cuidat de les meves joies

 

La “cura de les meves joies” inclou el manteniment de les joies TOUS de l'Usuari, així com un espai virtual que recollirà tota la informació sobre els manteniments duts a terme en les seves joies TOUS, des de la data d'alta al Programa “My TOUS”.

A més, l'avantatge de “cura de les meves joies” TOUS pot incloure, segons el Programa vigent a cada país, serveis de cura especials com, per exemple, el canvi de cordó o poliment gratuït, entre uns altres. Es donaran 3 serveis gratuïts a l'any, subjectes a cada país, des que l'Usuari es dóna d'alta al Programa. Aquests serveis no són acumulables d'un any a un altre, vencent cada any a explicar des de la data d'alta de l'Usuari en “My TOUS”. Els serveis addicionals es cobraran segons correspongui al preu vigent a cada país, al moment en què es duguin a terme.

El fet d'incloure el manteniment de les joies TOUS en el joier virtual, no equival ni substitueix de cap manera al certificat de garantia de les mateixes, per la qual cosa aquest període de garantia no es veurà en cap cas ampliat.

 

E) My lovely friends

 

Aquest avantatge consisteix en la possibilitat de convidar a un amic a unir-se al Programa “My TOUS”. Tant l'Usuari registrat, com el nou Usuari amic, podran aconseguir un regal especial TOUS valorat en 29€ -en el cas d'Espanya i Portugal- , en $ 675 – per a Mèxic, Xile i Colòmbia-, o en 34 $ -a Estats Units, Puerto Rico-, així doncs dependrà del Programa vigent al país.

La invitació que es realitzi a l'amic pot fer-se tant en les Tendes TOUS, com a través de la Tenda online www.tous.com.

Per aconseguir els dos regals (una per a cadascun), l'amic ha d'unir-se al Programa “My TOUS” i fer una primera compra per un import mínim de 100€ -en el cas d'Espanya i Portugal-, de $3000 -en el cas de Mèxic, Xile i Colòmbia-, o de 119 $ -en els casos d'Estat Units i Puerto Rico-, conforme als requisits que s'indiquen a continuació, i en funció que l'alta es realitzi en Tendes TOUS o en Tenda online.

En cas que aquest regal no estigués disponible en estoc al moment de complir els requisits per a la seva adquisició, TOUS podrà lliurar un producte de valor equivalent.

Cada Usuari podrà convidar a unir-se al Programa “My TOUS” a quants amics vulgui, de forma il·limitada.

a) En tenda:

L'Usuari haurà d'acudir a la tenda acompanyat d'un amic que no es trobi inscrit al Programa “My TOUS” i vulgui unir-se al mateix. A més, l'amic haurà de fer una compra per import mínim de 100€ -en el cas d'Espanya i Portugal-, de $3000 -en el cas de Mèxic, Xile i Colòmbia-, o de 119 $ -en els casos d'Estats Units i Puerto Rico-, al mateix moment en què es doni d'alta com a Usuari “My TOUS”.

Per donar d'alta a l'amic, el personal de tenda identificarà a l'Usuari que convida a unir-se al seu amic i registrarà al nou Usuari. Tots dos han d'estar presents perquè el personal de tenda pugui donar d'alta al nou usuari i lliurar el regal a tots dos.

Si el nou usuari donat d'alta com a amic, no realitza una primera compra al mateix moment de donar-se d'alta per import mínim de 100€ -en el cas d'Espanya i Portugal-, de $3000 -en el cas de Mèxic, Xile i Colòmbia-, o de 119 $ -en els casos d'Estats Units i Puerto Rico-, i/o no es troben, ni l'Usuari ni l'amic que es dóna d'alta, presents en la tenda al moment de l'alta i la compra, no s'aconseguirà el regal per a cap dels usuaris. Igualment, si l'amic realitzés una primera compra al moment de donar-se d'alta, per un import inferior a l'assenyalat, aquest import no serà acumulable a futures compres a l'efecte d'aconseguir el regal. Tampoc s'aconseguirà la polsera si l'amic realitza una primera compra, per l'import que sigui, amb posterioritat a la seva alta com a Usuari “My TOUS”.

b) Online:

L'Usuari podrà convidar als seus amics emplenant el formulari “My Lovely Friends” a l'espai “My TOUS” habilitat en www.tous.com. Les dades personals que l'Usuari hagi pogut facilitar del seu amic (nom i e-mail), no es conservaran, excepte que l'Usuari amic així com consenti..

 

Cada amic rebrà un correu electrònic amb un codi únic i exclusiu. L'amic convidat haurà de registrar-se al Programa “My TOUS” seguint el procés indicat a l'apartat I.b) dels presents Termes i Condicions i, posteriorment, realitzar una compra per import mínim de 100€ -en el cas d'Espanya i Portugal-, de $3000 -en el cas de Mèxic, Xile i Colòmbia-, o de 119 $ -en els casos d'Estats Units i Puerto Rico-, introduint el codi rebut dins de l'apartat de “Tens un codi de descompte?” a la pàgina de Bossa de la compra.

 

El nou Usuari que s'inscrigui com a amic podrà realitzar la primera compra a qualsevol moment, no sent necessari que la compra es realitzi al moment d'inscripció. Si la compra és superior als imports assenyalats, l'amic convidat rebrà amb la seva comanda els dos regals: un per a ell mateix i un altre per a l'Usuari que li ha convidat. Si la primera compra que realitzés el nou Usuari inscrit com a amic, fora per import inferior, ni l'Usuari que li ha convidat, ni el nou Usuari, aconseguiran els esmentats regals, no sent acumulable aquest import a futures compres.

 

F) El meu aniversari

L'Usuari podrà rebre un regal durant el mes del seu aniversari, consistent en una caixa per guardar les seves joies valorada en 30€ (o, en el cas de Mèxic, en $ 697.18).

En cas que aquest regal no estigués disponible en estoc al moment de complir els requisits per a la seva adquisició, TOUS podrà lliurar un producte de valor equivalent.

El regal d'aniversari es pot aconseguir tant en Tendes TOUS, com a través de la Tenda online del país corresponent. Només es lliurarà un regal per any, ja sigui en Tendes TOUS o en tenda online.

a) En tenda:

L'Usuari rebrà el regal si acudeix personalment a qualsevol de les Tendes TOUS subjectes al Programa “My TOUS” i realitza una compra superior a 100€ -en el cas d'Espanya i Portugal-, a $3000 -en el cas de Mèxic, Xile i Colòmbia-, o a 119 $ -en els casos d'Estats Units i Puerto Rico-.

b) En online

A l'apartat “My TOUS” de la pàgina web, i només durant el mes del seu aniversari, se li mostrarà un codi específic (sense caducitat) a l'Usuari per poder rebre el seu regal d'aniversari en compres mínimes de 100€ -en el cas d'Espanya i Portugal- de $3000 -en el cas de Mèxic, Xile i Colòmbia-, o de 119 $ -en els casos d'Estats Units i Puerto Rico-. L'Usuari haurà d'introduir aquest codi a l'apartat “Tens un codi de descompte?” dins de l'apartat de “Bossa de la compra”.

G) Fantàstics concursos

Els Usuaris registrats al Programa “My TOUS” podran participar en els concursos o sorteigs que regularment apareguin a la web, que seran exclusius per als Usuaris membres de “My TOUS”, podent optar als premis en les condicions que en cada cas s'expliquin a les bases d'aquest concurs o sorteig.

L'Usuari podrà participar en els concursos i sorteigs a través de l'apartat ”My TOUS” de la pàgina web de TOUS www.tous.es i a través del Facebook de Joieria TOUS, a l'apartat de “Concurs My TOUS”.

 

Les condicions de participació, mecànica dels diferents concursos o sorteigs, premis i altres condicions, s'establiran a les bases específiques que es defineixin dels mateixos.

 

6. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La relació entre TOUS i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

TOUS perseguirà l'incompliment dels presents Termes i Condicions, així com qualsevol utilització indeguda del lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

La Comissió Europea posa a la disposició dels consumidors una plataforma per a la resolució de reclamacions online en matèria de consum, que com a consumidor pot utilitzar i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Back to top