ENVIAMENT ESTÀNDARD GRATUÏT EN TOTES LES COMPRES.  CONTACTA AMB NOSALTRES T'ajudem?   900 777 900

Search Site

Bases My TOUS

1. CONSIDERACIONS GENERALS

A través del portal www.tous.es i als punts de venda TOUS d'Espanya, Joyería Tous SA (en endavant “TOUS”) facilita als clients i visitants l'accés al programa de fidelització “My Tous”, dins del qual podran gaudir de diferents avantatges. Els usuaris que hi estiguin interessats es podran registrar com a membres del programa i consultar totes aquestes informacions (en endavant “l'Usuari” i/o “els Usuaris”). El registre tindrà caràcter gratuït i es durà a terme sota les premisses següents (en endavant “els Termes i Condicions”).  

L’Usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment del programa “My Tous” enviant un email a: dataprotection@tous.com. L'Usuari podrà donar-se de baixa sense cap tipus de penalització.

Els punts de venda TOUS d'Espanya als quals es fa referència al llarg d'aquests Termes i Condicions inclouen totes les botigues TOUS de la Península Ibèrica, Canàries, Balears i Ceuta, i els establiments TOUS d'El Corte Inglés, exceptuant Outlets i les següents botigues d'aeroports (en endavant “Botigues TOUS”):

-        Aeroport Adolfo Suárez Madrid – Barajas, Terminal 4 – World Duty Free – 28042 Madrid;

-        Aeroport Adolfo Suárez Madrid – Barajas, Terminal 4SAT – World Duty Free – 28042 Madrid;

-        Aeroport Adolfo Suárez Madrid – Barajas, Terminal 1, Fashion Gallery– AELIA – 28042 Madrid;

-        Aeroport de Barcelona – El Prat, Terminal 2, Mòdul 3 – AELIA – 08820 Barcelona;

-        Aeroport de Barcelona – El Prat, Terminal 2 – World Duty Free – 08820 Barcelona.

TOUS es reserva el dret de modificar, suspendre o cancel·lar en qualsevol moment el programa “My Tous”, així com els Termes i Condicions i/o qualsevol dels avantatges que comporta la pertinença a l'esmentat programa, informant l'Usuari mitjançant correu electrònic i/o per qualsevol altre mitjà que l'Usuari hagi proporcionat. Sense perjudici d'això, la darrera versió d'aquests Termes i Condicions podrà consultar-se a www.tous.es. En cas de força major, el programa “My Tous” es podrà suspendre o cancel·lar sense previ avís a l'Usuari. La modificació o cancel·lació del programa “My Tous” no donarà dret a cap tipus d'indemnització a favor de l'Usuari.

 

Donada la naturalesa del programa “My Tous”, el titular haurà de tenir en compte que els avantatges que en cada moment es publiquin seran els que regeixin.

TOUS es reserva el dret a donar de baixa del programa “My Tous” l'Usuari, sense previ avís, així com a anul·lar els avantatges o beneficis associats, en cas que incompleixi els requisits d'aquests Termes i Condicions o que en faci un ús fraudulent o de mala fe.

TOUS no pot garantir la disponibilitat i el funcionament continuat del programa “My Tous”, especialment quan es produeixi un mal funcionament tècnic dels sistemes informàtics, els servidors o els equips informàtics, un mal funcionament d'Internet, una destrucció de dades per pirateig informàtic o error, o qualsevol altre tipus de problema tècnic eventual. Sempre que sigui raonablement possible, TOUS notificarà a l'Usuari les interrupcions en el programa “My Tous”. TOUS no assumirà cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es produeixin com a conseqüència de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del programa “My Tous”.

2. CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés al programa “My Tous” està condicionat a l'acceptació per part dels Usuaris d'aquests Termes i Condicions i de la Política de Privadesa. L'Usuari, en acceptar aquests Termes i Condicions, declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se conforme a aquests Termes i Condicions. Les entitats o persones jurídiques no poden inscriure's al programa “My Tous”. TOUS es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment l'edat dels Usuaris que s'inscriguin al programa “My Tous” a través d'un mitjà fefaent que provi que l'Usuari té l'edat mínima requerida. L'Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés al programa “My Tous” i la utilització dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis tenen lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

 

3. REGISTRE I ACCÉS COM A MEMBRE DEL PROGRAMA “MY TOUS”

L'Usuari podrà registrar-se en qualsevol moment com a membre del programa “My Tous” a la pàgina web www.tous.es, així com a les Botigues TOUS definides en aquests Termes i Condicions.

 És responsabilitat de l'Usuari llegir aquests Termes i Condicions d'ús del programa “My Tous”.

L'Usuari registrat haurà de prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització del programa “My Tous” per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives.

TOUS es reserva el dret de comprovar en qualsevol moment la identitat dels Usuaris registrats per a qualsevol circumstància relacionada amb el programa “My Tous”.

a)      Registre en línia

L'Usuari es podrà registrar al programa “My Tous” a través de la pàgina web www.tous.es mitjançant l'emplenament del formulari destinat al registre i l'acceptació tant dels Termes i Condicions com de la Política d'Ús i Privadesa.

El registre li permetrà crear un usuari (adreça de correu electrònic) i una contrasenya, escollida pel propi Usuari, que li permetran accedir al programa en properes ocasions.

En cas que l'Usuari ja estigui registrat a la botiga en línia de TOUS, podrà utilitzar l'usuari i la contrasenya d'accés a la web www.tous.es per poder accedir a l'espai “My Tous”.

Un cop donat d'alta en línia, l'Usuari tindrà accés a la seva informació personal i a la informació vinculada al seu compte, tant des de la pàgina web www.tous.es com des de les Botigues TOUS definides en aquests Termes i Condicions per mitjà del seu personal.

b)     Registre a botiga

L'Usuari es pot donar d'alta a les Botigues TOUS proporcionant les dades requerides pel personal de les botigues i acceptant aquests Termes i Condicions del programa “My Tous”.

Per a la identificació en qualsevol de les Botigues TOUS, un cop que l'Usuari ja s'hagi registrat, se li sol·licitaran les dades següents: nom, cognoms i telèfon, correu electrònic o DNI, sense que sigui necessari un usuari i una contrasenya. A fi d'identificar l'Usuari a les Botigues TOUS, el personal podrà sol·licitar-li qualsevol document identificatiu que consideri necessari aportar per provar-ne la identitat.

L'Usuari que es doni d'alta a les Botigues TOUS no tindrà accés en línia a l'espai “My Tous”, però podrà culminar el procés de registre en línia en qualsevol moment accedint a www.tous.es i seguint els passos que s'han explicat en el punt anterior per al registre en línia.

En tot cas, serà responsabilitat de l'Usuari registrat l'ús adequat del programa “My Tous” i la custòdia dels codis d'accés o claus identificatives, havent d'abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquests Termes i Condicions d'Ús de la Web.

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TOUS garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com la resta de normativa de desenvolupament. 

L'Usuari proporcionarà les seves dades de caràcter personal mitjançant el formulari de registre al programa “My Tous”, i per poder dur a terme la subscripció i la participació en les promocions i avantatges existents en cada moment és fonamental l'acceptació de les condicions de privadesa que s'inclouen en aquest formulari. Aquestes dades s'incorporaran a un fitxer el titular del qual és Joyería Tous, SA.

Les dades facilitades per l'Usuari en el registre, així com altres dades recollides a través de compres i/o transaccions realitzades per l'Usuari, podran ser utilitzades amb la finalitat de dur a terme accions de segmentació sobre les preferències i gustos dels Usuaris i, en cas que l'Usuari ho hagi acceptat expressament marcant la casella habilitada a l'efecte, oferir-li productes i serveis que s'ajustin a les preferències mostrades.

En emplenar el formulari d'alta, els Usuaris del programa “My Tous” manifesten que han llegit i accepten els Termes i Condicions del programa i la Política de Privadesa del Grup TOUS. Pot consultar aquestes condicions a qualsevol de les Botigues TOUS, així com a la nostra pàgina web www.tous.es.

En qualsevol cas, l'Usuari del programa “My Tous” podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a dataprotection@tous.com o un correu postal a l'adreça següent: JOYERÍA TOUS, SA, Atenció al Client, Ref.: “LOPD”, Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Barcelona), Espanya, incloent-hi el seu nom i cognoms, i acreditant degudament la seva identitat, així com informant dels detalls de la petició.

TOUS no es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades a través de la web.

 

Els formularis d'inscripció no van adreçats a persones menors d'edat. TOUS no es fa responsable dels casos en què persones menors d'edat li hagin proporcionat dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web. Qui tingui o exerceixi la pàtria potestat i/o sigui el tutor legal del menor podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades enviant una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises a l'efecte, a l'adreça esmentada al paràgraf anterior. 

 

Les dades dels Usuaris que s'inscriguin en punts de venda TOUS ubicats a establiments d'El Corte Inglés, i que ho consentin expressament marcant la casella habilitada a l'efecte, seran cedides a Financiera El Corte Inglés, EFC, SA, amb domicili al carrer Hermosilla 112, 28009 Madrid, així com a empreses del Grup El Corte Inglés, la composició actualitzada i activitat del qual es troben detallades a la pàgina web www.elcorteinglescorporativo.es. La finalitat d'aquesta cessió serà la realització d'estudis de mercat, així com, en cas que l'Usuari ho hagi acceptat expressament marcant la casella de “desitjo rebre comunicacions comercials”, el desenvolupament d'accions comercials, ja siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals, sobre viatges, assegurances, productes financers i venda minorista de béns i serveis. L'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a El Corte Inglés, SA: Ref.: LOPD, carrer Hermosilla 112, 28009 Madrid, en els termes legalment previstos.

5. CONDICIONS DEL PROGRAMA “MY TOUS”

Els avantatges dels Usuaris registrats al  programa “My Tous” són els que es detallen a continuació. Per poder gaudir d'aquests avantatges, l'Usuari haurà d'identificar-se sempre com a membre del programa “My Tous” en les condicions de l'apartat 3.

 1. 1.      El meu joier virtual

El joier virtual es troba disponible mitjançant l'accés a “My Tous” a la pàgina www.tous.es o també es pot consultar per mitjà del personal de les botigues. Es tracta d'un espai que recollirà la informació que es detalla més endavant sobre els productes de la marca TOUS® adquirits a Espanya, tant a les Botigues TOUS que disposen del programa “My Tous” tal com s'han definit a l'apartat primer d'aquests Termes i Condicions, com a la botiga en línia TOUS d'Espanya. Si la compra es fa a una botiga física, els productes s'incorporaran al joier virtual de l'Usuari sempre que aquest s'identifiqui com a membre del programa “My Tous” de forma prèvia a la formalització de la compra. 

La informació que inclourà el joier virtual sobre els productes de l'Usuari serà la següent: nom del producte, imatge del producte (si no està disponible es mostrarà un genèric), PVP en el moment de l'adquisició, data de la compra i talla (en cas que n'hi hagi). A més, l'Usuari tindrà la possibilitat d'afegir el motiu de compra d'aquell producte, així com els comentaris que desitgi.

Al joier virtual únicament s'hi trobaran inclosos aquells productes adquirits des de la data de subscripció al programa “My Tous”, no sent possible incloure-hi els productes adquirits amb anterioritat a l'esmentada subscripció. Perquè els productes s'incloguin al joier virtual, l'Usuari ha de sol·licitar-ho en el moment de la compra. Quan l'Usuari faci una devolució d'un producte, aquest desapareixerà del joier virtual.

El fet d'incloure un producte al joier virtual no equival ni substitueix de cap manera al certificat de garantia del producte.

 1. 2.     Un any més de garantia

Els Usuaris subscrits al programa “My Tous” disposaran d'una any addicional de garantia comercial en els productes de joieria TOUS adquirits a partir de la data de subscripció al programa, per la qual cosa disposaran, en total, de 3 anys de garantia.

 1. 3.     Toussi

Toussi és la joia exclusiva de TOUS que només podran aconseguir els Usuaris del programa “My Tous” que compleixin els requisits que s'expliquen a continuació, i, a més, és l'avantatge principal per als Usuaris del programa. És una joia que es composa d'un cordó al qual se li van afegint penjolls de diferents materials, tant de plata de llei com vermeil, i que l'Usuari pot adquirir de forma gratuïta quan assoleixi els requisits de compra acumulada en productes TOUS que es defineixen per a cadascun d'aquests penjolls, durant el període d'un any des de la subscripció com a Usuari o en períodes successius d'un any a partir del primer.

Els penjolls que l'Usuari podrà aconseguir en cada tram són els següents:

 1. El penjoll que li correspondrà a l'Usuari un cop assolida una despesa acumulada en productes TOUS de 100 € serà el Toussi 1[1], valorat en 25 €;
 2.  El penjoll que li correspondrà a l'Usuari un cop assolida una despesa acumulada en productes TOUS de 300 € serà el Toussi 2[2], valorat en 35 €;
 3. El penjoll que li correspondrà a l'Usuari un cop assolida una despesa acumulada en productes TOUS de 600 € serà el Toussi 3[3], valorat en 49 €;
 4. El penjoll que li correspondrà a l'Usuari un cop assolida una despesa acumulada en productes TOUS de 900 € serà el Toussi 4[4], valorat en 75 €;
 5. El penjoll que li correspondrà a l'Usuari un cop assolida una despesa acumulada en productes TOUS de 1.200 € serà el Toussi 5[5], valorat en 99 €.

 TOUS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els components del Toussi, així com el seu  valor.

El funcionament és el següent: quan l'Usuari s'uneix al programa “My Tous” parteix d'un import de 0 € comprats. A partir del moment de la subscripció s'aniran sumant els imports totals de les compres de productes TOUS que faci l'Usuari, tant a Botigues TOUS com a la botiga en línia, identificant-se com a Usuari del programa “My Tous”, fins a assolir els imports anteriorment definits per aconseguir cadascun dels penjolls. 

Quan l'Usuari faci una devolució d'un producte, l'import d'aquest producte es descomptarà del còmput total acumulat.

L'Usuari només podrà aconseguir un penjoll Toussi de cada tipus fins a completar la totalitat dels penjolls. Un cop hagi aconseguit tots els penjolls, l'Usuari podrà tornar a començar a acumular punts per aconseguir de nou cadascun dels penjolls Toussi.

En cas de devolució del producte que ha donat dret a aconseguir qualsevol dels components del Toussi, el personal de botiga es reserva el dret de sol·licitar a l'Usuari la devolució de l'esmentat component Toussi.

 1. 4.     Cura de les meves joies

La cura de les meves joies inclou un espai virtual que recollirà tota la informació sobre el manteniment que s'ha dut a terme en les joies TOUS de l'Usuari des de la seva data d'alta al programa “My Tous”. 

A més, l'avantatge de cura de les teves joies inclou un total de 3 serveis anuals gratuïts de canvi de cordó. Els canvis de cordó addicionals als 3 serveis anuals gratuïts es cobraran al preu vigent dels esmentats serveis en el moment que es duguin a terme. Els 3 serveis són anuals des que l'Usuari es dóna d'alta al programa, no són acumulables d'un any a un altre i vencen cada any a comptar des de la data d'alta de l'Usuari a “My Tous”.

El fet d'incloure el manteniment de les joies en el joier virtual no equival ni substitueix de cap manera al certificat de garantia de les joies.

 1. 5.     My lovely friends

Consisteix en la possibilitat de convidar un amic a unir-se a “My Tous”. Tant l'Usuari registrat com el nou usuari amic podran aconseguir una “polsera Silueta Tous Friends” valorada en 29 €. La invitació perquè l'amic s'uneixi al programa pot fer-se tant a les Botigues TOUS com a través de la botiga en línia www.tous.es.

Per aconseguir les dues polseres (una per a cadascú), l'amic ha d'unir-se al programa “My Tous” i fer una primera compra per un import mínim de 100 € conforme als requisits que s'indiquen a continuació, en funció de si l'alta es fa a les Botigues TOUS o a la botiga en línia.

En cas que aquest regal no estigués disponible en estoc en el moment de complir-se els requisits per adquirir-lo, TOUS podrà lliurar un producte de valor equivalent.

Cada Usuari podrà convidar de forma il·limitada tants amics com vulgui a unir-se a “My Tous”.

a)      A botiga:

L'Usuari haurà de presentar-se a la botiga acompanyat d'un amic que no estigui inscrit al programa “My Tous” i vulgui unir-s'hi. A més, l'amic haurà de fer una compra per un import mínim de 100 € en el mateix moment que es doni d'alta com a usuari de “My Tous”.

Per donar d'alta l'amic, el personal de la botiga identificarà l'Usuari que convida el seu amic a unir-se al programa i registrarà el nou usuari. Ambdós han d'estar presents perquè el personal de la botiga pugui donar d'alta el nou usuari i lliurar el regal a tots dos.

Si el nou usuari donat d'alta com a amic no fa una primera compra per un import de 100 € en el mateix moment de donar-se d'alta i/o si tant l'Usuari com l'amic que es dóna d'alta no es troben presents a la botiga en el moment de l'alta i la compra, cap dels dos usuaris aconseguirà el regal. De la mateixa manera, si l'amic fa una primera compra per un import inferior a 100 € en el moment de donar-se d'alta, aquest import no serà acumulable a futures compres a l'efecte d'aconseguir el regal. Tampoc s'aconseguirà la polsera si l'amic fa una primera compra, per l'import que sigui, amb posterioritat a la seva alta com a usuari de “My Tous”.

b)     En línia:

L'Usuari podrà convidar el seus amics emplenant el formulari “My Lovely Friends” a l'espai “My Tous” habilitat a la pàgina web www.tous.es. No es conservarà l'adreça de correu electrònic ni cap altra dada de l'amic que l'Usuari aporti.

Cada amic rebrà un correu electrònic amb un codi. L'amic convidat haurà de registrar-se a “My Tous” seguint el procés indicat a l'apartat 3.b d'aquests Termes i Condicions i, posteriorment, haurà de fer una compra per un import mínim de 100 € introduint el codi rebut dins l'apartat “Tens un codi de descompte?” a la secció “La meva bossa”.

El nou usuari que s'inscrigui com a amic podrà fer la primera compra per un import mínim de 100 € en qualsevol moment i no serà necessari que la compra es faci en el moment de la inscripció. Quan faci la compra, l'amic convidat rebrà dues polseres amb la seva comanda: una per a ell i una altra per a l'Usuari que l'ha convidat. Si la primera compra que fes el nou usuari inscrit com a amic fos per un import inferior a 100 €, ni el nou usuari ni l'Usuari que l'ha convidat aconseguiran les polseres i aquest import no serà acumulable per a futures compres.

 1. 6.     El meu aniversari

Durant el mes del seu aniversari, l'Usuari podrà rebre un regal que consisteix en un joier valorat en 30 €.

En cas que aquest regal no estigués disponible en estoc en el moment de complir-se els requisits per adquirir-lo, TOUS podrà lliurar-li un producte de valor equivalent.

El regal d'aniversari es pot aconseguir tant a les Botigues TOUS com a través de la botiga en línia d'Espanya. Només es lliurarà un regal per any, ja sigui a les Botigues TOUS com a la botiga en línia.

a)      A botiga:

L'Usuari rebrà el regal si acudeix personalment a qualsevol de les Botigues TOUS i fa una compra superior a 100 €.

b)     En línia:

A l'apartat “My Tous” de la pàgina web, i només durant el mes del seu aniversari, a l'Usuari se li mostrarà un codi per poder rebre un regal d'aniversari en compres mínimes de 100 €. L'Usuari haurà d'introduir el codi dins l'apartat “Tens un codi de descompte?” a la secció “La meva bossa”.

 1. 7.     Fantàstics concursos

Els Usuaris registrats al programa “My Tous” podran participar en els concursos o sortejos que regularment apareguin a la web, que seran exclusius per als Usuaris membres de “My Tous” i en els quals podran optar als premis en les condicions que en cada cas s'expliquen a les bases d'aquests concursos o sortejos.

L'Usuari podrà participar en els concursos i sortejos a través de l'apartat “My Tous” de la pàgina web de TOUS www.tous.esi a través de l'apartat “Concurs My Tous” del Facebook de Tous Jewelry.

Les condicions de participació, la mecànica dels diferents concursos o sortejos, els premis i la resta de condicions s'establiran a les bases de cada concurs o sorteig.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La relació entre TOUS i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l'Usuari.

TOUS perseguirà l'incompliment d'aquests Termes i Condicions, així com qualsevol utilització indeguda del lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assistir de dret.

La Comissió Europea posa a disposició dels consumidors una plataforma per a la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, que com a consumidor pot fer servir i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 [1] Collaret Toussi de plata de primera llei i cordó marró.

[2] Penjoll Toussi de plata de primera llei i quars rosa amb ametista i perla.

[3] Penjolls Toussi de plata de primera llei amb amazonita i plata vermeil rosa amb quars fumat, espinel·la rosa i calcedònia verda.

[4] Paquet de penjolls Toussi amb penjoll cor i anelles de plata vermeil rosa + penjoll ós amb espinel·les i anelles de plata de primera llei.

[5] Penjoll en forma de medalla Toussi personalitzable de plata de primera llei.

 

Back to top