Compromesos amb l’ofici de joiers: Experts en reviure, reutilitzar i reciclar joies


TOUS és una empresa joiera des del 1920 i al llarg de les dècades ha estat capaç de proporcionar una segona vida a les joies, cosa que l’ha convertit en una companyia experta en reviure, reutilitzar i reciclar les joies. A TOUS el servei postvenda és clau i compta amb un equip d’artesans restauradors capaços d’oferir el millor manteniment a les joies perquè continuïn formant part de la vida dels nostres clients.

Hombre mirando por un microscopio

Green building


La Central de TOUS, antiga fàbrica tèxtil del segle XIX, combina una estructura principal amb un annex de nova construcció anomenat “el Cub”. La rehabilitació es va fer entre els anys 2005 i 2007 tenint en compte paràmetres sostenibles per reconstruir-la com a green building.

A més a més, la instal·lació de llums de baix consum de fluorescència en la major part de l’edifici permet un alt rendiment en relació amb el flux de llum. D’altra banda, s’han conservat tots els finestrals de l’antic edifici per aprofitar al màxim la llum natural.

‘El Cub’ és l’espai edificat eco-friendly més gran d’Espanya sostingut amb energia geotèrmica i aporta un 48,63 % d’eficiència energètica a les necessitats de la instal·lació.

Fachada de sede de Tous

Recuperació de recursos i gestió de residus sostenible als Tallers TOUS


TOUS té una fàbrica de joieria on es produeix el 40 % de les col·leccions de la marca i on 90 professionals multidisciplinaris treballen en un entorn especialitzat en electroconformació i microfosa. A les instal·lacions té lloc un exhaustiu procés de recuperació de recursos i gestió de residus sostenible que comporta: bona gestió de residus i reciclatge, a més de recuperació de metalls i matèries primeres. Es disposa d’una depuradora per tractar les aigües utilitzades i contaminades, de manera que s’impedeix el seu impacte mediambiental.

Taller de Tous con piezas de oro

Llums LED en botigues per minimitzar la contaminació lumínica.


TOUS està instal·lant llums LED a les seves botigues des del 2013. L’impacte ecològic dels sistemes LED és alt: baix consum i reducció de CO2 i altres contaminants produïts en la generació d’energia. Els components LED no porten mercuri ni agents que siguin altament nocius. El LED també té una vida útil més llarga que les làmpades que funcionen amb tecnologia convencional. El LED com a font lluminosa és més eficient que altres fonts de llum. Per això, malgrat que el cost inicial de tota la instal·lació és generalment superior, forma part del compromís d’inversió responsable de la companyia.

Interior de boutique de Tous